fbpx
Rezultati pretrage

Vesti Sokobanjskog ekološkog društva

Po prvi put u Srbiji buljine obeležene odašiljačima

Po prvi put u Srbiji, na teritoriji opštine Sokobanja pet mužjaka buljine je obeleženo odašiljačima pomoću kojih će se pratiti njihovo kretanje. Ovaj projekat naučnog istraživanja i zaštite najveće sove na svetu, sprovodi Odsek za biologiju i zaštitu kopnenih voda, Instituta za multidisciplinarna istraživanja iz Beograda, a podršku u lokalu pruža Sokobanjsko ekološko društvo. Obeleženi mužjaci nose imena Andrija, Veles, Ruj, Vladan i Ozren. ...

Po prvi put u Srbiji, u Sokobanji održana Noć buljina

Popis buljina, u kome je učestvovalo više od 40 volontera u pratnji stručnjaka, pokazao da na teritoriji opštine Sokobanja postoji najmanje 9 aktivnih gnezdećih teritorija ove sove. Popis je obavljen 17.2.2024. godine, u sklopu manifestacije „Noć buljina“ održanoj po prvi put u Srbiji. Buljina (ili velika ušara, kako je još zovu) je strogo zaštićena vrsta i jedna od najvećih sova na svetu, vrhunski predator ...

Predstavnici SED zatražili od rukovodstva opštine povlačenje odluke o izradi Plana detaljne regulacije vetroparka Čestobrodica

Aktivisti Sokobanjskog ekološkog društva razgovarali su u utorak, 7.11. sa donosiocima odluka u opštini Sokobanja o primedbama građana i SED na plan za izgradnju vetroparka na Bukoviku, u atarima sela Jošanica, Rujevica i Vrbovac. Predstavnici ekološkog društva naglasili su, između ostalog, da se ovaj plan kosi sa planovima višeg reda (opštinskim, okružnim, planom regulacije sliva akumulacije Bovan i nacionalnim prostornim planom), kao i sa ...

Poziv na akciju – planira se seča stotina hektara šume zbog vetroparka!

Pozivamo građane da podrže borbu Sokobanjskog ekološkog društva protiv izgradnje ogromnog vetroparka na Bukoviku zbog koga bi bile posečene stotine hektara šuma, tako što će na štandu u centru Sokobanje potpisati Primedbe na dokument pod nazivom "Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detalјne regulacije za izgradnju vetroparka Čestobrodica". Na taj način SED želi da pokaže opštinskoj upravi da je napravljena greška ...

Tematski izlet za mlade iz Merošine

Sokobanjsko ekološko društvo i Planinarsko društvo Oštra čuka organizovali su tematski izlet iz oblasti zaštite životne sredine za dvadesetoro dece iz Merošine koja su u posetu došla sa mentorima - članovima Udruženja "Zdravlje i Blagostanje" iz ovog mesta. Foto: Goran Milisavljević Izlet je održan u nedelju, 22.11., a započeo je šetnjom centrom Sokobanje. Sledila je poseta Spomeniku prirode Ripaljka - gde su deca, uz ...

Kako smo sačuvali gnezdo surog orla (video)

Volonteri Sokobanjskog ekološkog društva, u saradnji sa stručnjacima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, tokom 2022. godine nadzirali su gnezdo surih orlova i pomogli ovim pticama da očuvaju mladunca. Jedino gnezdo ove strogo zaštićene vrste na teritotoriji opštine Sokobanja bilo je postavljeno na veoma rizičnoj lokaciji i zato je bila neophodna pomoć. U aktivnosti su se uključili i planinari PD "Oštra čuka" i PK "Ozren", ...

Prostorni plan Specijalnog rezervata Rtanj – uključi se!

U toku je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Rtanj, koji obuhvata celu planinu Rtanj i njene padine prema Sokobanji i Boljevcu. UKLjUČI SE! Hajde da zajedno utičemo da ovaj važan planski dokument bude korak ka održivom upravljanju našom omiljenom planinom! ROK za dostavljanje primedbi je 21.8.2023. godine. Uključivanje organizacija, građana i stručnjaka u proces donošenja prostornog ...

Oslobođena upletena roda

Još jedan primer kako predmeti koje tako lako odbacujemo mogu biti opasni za životinje: Mlada roda, ovogodišnji mladunac iz „14. avgusta“ (Sokobanja) uplela se u plastični kanap koji se nalazio u gnezdu, tako da (iako već sposobna za samostalni let) nije mogla da napusti gnezdo. Ova roda se danima bespomoćno vrtela u krug i poskakivala bezuspešno pokušavajući da pokida kanap. Uspeli smo da je ...

Prva organizovana inostrana poseta Edukativnom centru u Radenkovcu

Pedesetak Maltežana – mladi džudisti, njihovi roditelji i treneri prva su grupna poseta iz inostranstva Planinarskom, ekološkom, vizitorkom i aktivističkom centru (skraćeno: PEVAC), u Radenkovcu.  Poseta je bila glavni deo ekskurzije koju je za njih organizovalo Sokobanjsko ekološko društvo, u subotu, 8 aprila, sa ciljem da ih upozna sa prirodnim bogatstvima Sokobanjske kotiline. U dogovoru sa predsednikom džudo-kluba, Džozefom Kastiljom, Maltežaninom koji je pomalo ...

Uporedite oglase