fbpx
Rezultati pretrage

 

PRIJAVI NELEGALNU GRADNjU U PRIRODI

Prijavu možete podneti popunjavanjem forme (niže u tekstu), ili korišćenjem čet boksa (donji desni deo ekrana).

ŠTA PRIJAVITI?

Svaku izgradnju u prirodi, posebno u zaštićenim područjima, bez istaknute propisne table sa podacima o investitoru, izvođaču i dozvoli. 

Svaku drugu gradnju u prirodi za koju opravdano sumnjate da je nelegalna (divlja) – poput ravnanja i betoniranja površine, izgradnja nadstrešnica i slično. 

SED će sve prijave tretirati kao ANONIMNE, a direktni podnosilac prijave kod nadležnih institucija biće SED, bez navođenja tvojih podataka.*

 

 

FORMULAR ZA PRIJAVU NELEGALNE (DIVLjE) GRADNjE

 


 

* Vaši podaci biće prosleđeni isključivo na zahtev nadležnog suda ili drugih organa, u skladu sa zakonom.

 

Uporedite oglase