fbpx
Rezultati pretrage

 

PRIJAVI NELEGALNE AKTIVNOSTI KOJE UGROŽAVAJU ŽIVOTNU SREDINU

Prijavu možete podneti popunjavanjem forme (niže u tekstu), ili korišćenjem čet boksa (donji desni deo ekrana).

ŠTA PRIJAVITI?

Svaku nelegalnu aktivnost u prirodi, kojom se ugrožava životna sredina, ili živi svet, kao:

  • Aktivnosti kojima se izaziva opasnost od šumskih ili poljskih požara.
  • Izgradnju u prirodi za koju opravdano sumnjate da je nelegalna (divlja).
  • Hvatanje i ubijanje divljih životinja, prekomerno ili nelegalno branje, seču ili uništavanje biljaka
  • Zagađenje, bacanje otpada, isušivanje vodenih staništa
  • Formiranje divljih deponija, krčenje i druge načine ugrožavanja kopnenih staništa
  • Druge aktivnosti koje izazivaju stradanje ili na bilo koji način ugrožavaju živi svet ili staništa

SED će sve prijave tretirati kao ANONIMNE, a direktni podnosilac prijave kod nadležnih institucija biće SED, bez navođenja tvojih podataka.*

 

FORMULAR ZA PRIJAVU


* Vaši podaci biće prosleđeni isključivo na zahtev nadležnog suda ili drugih organa, u skladu sa zakonom.

Uporedite oglase