Rezultati pretrage

PRIJAVI EKOLOŠKI PROBLEM

Prijavu možete podneti popunjavanjem forme (niže u tekstu), ili korišćenjem čet boksa (donji desni deo ekrana). 

ŠTA PRIJAVITI?

Svaki vid ugrožavanja i uništavanja prirodne sredine kao:

  • Ubijanje, povređivanje, hvatanje ili prodaju divljih životinja
  • Spaljivanje smeća, strnjike i obavljanje drugih rizičnih aktivnosti koje mogu izazvati poljske ili šumske požare
  • Uništavanje ili neadekvatno sakupljanje samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva
  • Ilegalni lov i ribolov
  • Trovanje životinja
  • Ilegalnu seču ili drugi vid oštećivanja šuma i uništavanja drveća
  • Nelegalnu gradnju
  • Bacanje otpada u prirodu…

SED će sve prijave tretirati kao ANONIMNE, a direktni podnosilac prijave kod nadležnih institucija biće SED, bez navođenja tvojih podataka.*

FORMULAR ZA PRIJAVU EKOLOŠKOG PROBLEMA


* Vaši podaci biće prosleđeni isključivo na zahtev nadležnog suda ili drugih organa, u skladu sa zakonom.

Uporedite oglase