fbpx
Rezultati pretrage

Zaštita živog sveta

Sokobanjsko ekološko društvo aktivno brine o živom svetu opštine Sokobanja i to direktno, kroz monitoring vrsta u određenim područjima i indirektno, kroz zaštitu predela

Volonteri SED-a sa značajnim terenskim iskustvom vrše periodični monitoring ornitofaune i herpetofaune na teritoriji opštine, a naročito područja mrestilišta Bovanskog jezera, kao lokaliteta sa najvećim bogatstvom živog sveta na teritoriji opštine Sokobanja. 

Sokobanjsko ekološko društvo uz savetodavnu podršku Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Zavoda za zaštitu prirode Srbije pruža pomoć slabim, bolesnim i povređenim divljim životinjama. Ove životinje se na kraći vremenski period zbrinjavaju, a zatim predaju nadležnim institucijama, ili puštaju u prirodu, u zavisnosti od opšteg stanja i brzine oporavka.

SED takođe beleži i slučajeve stradanja zaštićenih vrsta životinja i izveštava nadležne institucije. 

Ekskluzivni snimci sa gnezda sova -buljina

Na emisiji Radio televizije Srbije "Šarenica", 22.6.2024. godine predstavljen je projekat monitoringa sova buljina (lat. Bubo bubo), u kome SED na terenu podržava Institut za multidisciplinarna istraživanja univeziteta u Beogradu. Po prvi put u Srbiji ove noćne grabljivice opremljene su odašiljačima i njihovo kretanje se prati i proučava. Na pojedinim gnezdima postavljene su i kamere, a tokom razgovora sa voditeljima Šarenice ekskluzivno su prikazani ...

Neće biti vetroparka na Bukoviku!

Uslovi zaštite prirode koje je izdalo nadležno ministarstvo izričito isključuju mogućnost gradnje Vetroparka na teritoriji opštine Sokobanja, što znači da će sve procedure za ovu opštinu biti prekinute, a mogu se nastaviti za teritoriju opštine Boljevac. Aktivnosti koje je sprovelo SED, kao i komunikacija koju ostvaruje sa institucijama, te ogromna podrška građana, kao da su osnažili institucije da na najsavesniji način odrade svoj posao: ...

Po prvi put u Srbiji buljine obeležene odašiljačima

Po prvi put u Srbiji, na teritoriji opštine Sokobanja pet mužjaka buljine je obeleženo odašiljačima pomoću kojih će se pratiti njihovo kretanje. Ovaj projekat naučnog istraživanja i zaštite najveće sove na svetu, sprovodi Odsek za biologiju i zaštitu kopnenih voda, Instituta za multidisciplinarna istraživanja iz Beograda, a podršku u lokalu pruža Sokobanjsko ekološko društvo. Obeleženi mužjaci nose imena Andrija, Veles, Ruj, Vladan i Ozren. ...

Po prvi put u Srbiji, u Sokobanji održana Noć buljina

Popis buljina, u kome je učestvovalo više od 40 volontera u pratnji stručnjaka, pokazao da na teritoriji opštine Sokobanja postoji najmanje 9 aktivnih gnezdećih teritorija ove sove. Popis je obavljen 17.2.2024. godine, u sklopu manifestacije „Noć buljina“ održanoj po prvi put u Srbiji. Buljina (ili velika ušara, kako je još zovu) je strogo zaštićena vrsta i jedna od najvećih sova na svetu, vrhunski predator ...

Predstavnici SED zatražili od rukovodstva opštine povlačenje odluke o izradi Plana detaljne regulacije vetroparka Čestobrodica

Aktivisti Sokobanjskog ekološkog društva razgovarali su u utorak, 7.11. sa donosiocima odluka u opštini Sokobanja o primedbama građana i SED na plan za izgradnju vetroparka na Bukoviku, u atarima sela Jošanica, Rujevica i Vrbovac. Predstavnici ekološkog društva naglasili su, između ostalog, da se ovaj plan kosi sa planovima višeg reda (opštinskim, okružnim, planom regulacije sliva akumulacije Bovan i nacionalnim prostornim planom), kao i sa ...

Kako smo sačuvali gnezdo surog orla (video)

Volonteri Sokobanjskog ekološkog društva, u saradnji sa stručnjacima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, tokom 2022. godine nadzirali su gnezdo surih orlova i pomogli ovim pticama da očuvaju mladunca. Jedino gnezdo ove strogo zaštićene vrste na teritotoriji opštine Sokobanja bilo je postavljeno na veoma rizičnoj lokaciji i zato je bila neophodna pomoć. U aktivnosti su se uključili i planinari PD "Oštra čuka" i PK "Ozren", ...

Oslobođena upletena roda

Još jedan primer kako predmeti koje tako lako odbacujemo mogu biti opasni za životinje: Mlada roda, ovogodišnji mladunac iz „14. avgusta“ (Sokobanja) uplela se u plastični kanap koji se nalazio u gnezdu, tako da (iako već sposobna za samostalni let) nije mogla da napusti gnezdo. Ova roda se danima bespomoćno vrtela u krug i poskakivala bezuspešno pokušavajući da pokida kanap. Uspeli smo da je ...

Žučkovačke rode na povratku iz Afrike dočekaće bezbedno gnezdo!

Monteri  Elektrodistribucije Zaječar, jedinica u Sokobanji, su uz pomoć Javnog preduzeća Zelenilo iz Sokobanje montirali tipsku metalnu platformu za rode, a volonteri SED su izvršili preseljenje gnezda, koje je sada izdignuto na bezbednu visinu iznad strujnih vodova. Izdizanje gnezda obavljeno je u skladu sa Uslovima zaštite prirode koje je izdao Zavod za zaštitu prirode Srbije, a ova institucija je obavila i kotrolu izmeštanja. Očekuje ...

Prikupljen novac za platformu za rode!

Samo dva dana je bilo potrebno da ljubitelji prirode i ljudi dobre volje prikupe sredstva potrebna za nabavku i postavljanje metalne platforme za rode. Uplate je izvršilo ukupno šesnaestoro donatora, od kojih devetoro iz Sokobanje, po dvoje iz Niša i Beograda i po jedan iz Lazarevca, Novog Sada i Kruševa. Platforma se već izrađuje, u lokalnoj bravarskoj radionici u Sokobanji, a Sokobanjsko ekološko društvo ...

Doniraj za bezbedno gnezdo roda!

Hajde da svi zajedno pomognemo rodama iz Žučkovca da bezbedno odgajaju svoje mlade! Njihovo gnezdo nalazi se na električnom stubu – banderi, a grane dodiruju žice koje dolaze sa tri strane i postoji veliki rizik od strujnog udara koji bi mogao dovesti do pogibije odraslih ptica, ili mladunaca. Potrebno je ukupno 10.000 dinara da obezbedimo metalnu platformu pomoću koje će se gnezdo izdići iznad ...

Uporedite oglase