fbpx
Rezultati pretrage

Slepi miševi Sesalačke pećine

Postavio admin na jul 21, 2019
0
Myotis miotis, evropski veliki večernjak, mlada jedinka

Sesalačka pećina se nalazi u istočnom delu opštine Sokobanja, 2km istočno od sela Sesalca.
Bogata je pećinskim nakitom, prohodna je u ukupnoj dužini od 570m.
Jako je bogata živim svetom, koji nije dovoljno istražen.

Tokom 2015. godine sprovedena su istraživanja faune slepih miševa Sesalačke pećine tokom kojih je identifikovano prisustvo sledećih vrsta: evropski veliki večernjak (Myotis myotis), južni veliki večernjak (Myotis oxygnathus), dugoprsti večernjak (Myotys capaccinii), evropski dugokrilaš (Miniopterus schreibersii), mali potkovičar (Rhinolophus hipposideros) i sredozemni potkovičar (Rhinolophus euryale).

Istraživanja su ukazala i da je Sesalačka pećina veoma značajno sklonište za podizanje mladih za najmanje četiri vrste slepih miševa: evropskog dugokrilaša (Miniopterus schreibersii), dugoprstog večernjaka (Myotis capaccinii), južnog velikog večernjaka (Myotys oxygnathus) i sredozemnog potkovičara (Rhinolophus euryale). Istraživanje je sprovela Jelena Burazerović, naučni saradnik sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. uz podršku organizacije ORCA i u saradnji sa aktivistima Sokobanjskog ekološkog društva.

Slepi miševi su jedini aktivno leteći sisari. U Srbiji ih živi 30 vrsta i sve se hrane insektima. Veoma su značajni regulatori brojnosti insekata koji su označeni kao poljoprivredne i šumske štetočine, ili potencijalni prenosioci bolesti za ljude i domaće životinje.
Za samo jednu noć, jedan slepi miš može pojesti i nekoliko hiljada insekata!

Imati slepe miševe u komšiluku znači imati zdravu i očuvanu životnu sredinu. Danas je slepim miševima neophodna čovekova pomoć za opstanak. Samo zajedničkim snagama i pažnjom možemo zaštititi naše noćne čuvare šuma i njiva!

Od izuzetne je važnosti da posetioci pećine ne uzmeniravaju slepe miševe u pećini jer im to može ugroziti šanse za preživljavanje i opstanak.

Pravila kojih se posetioci trebaju obavezno pridržavati:

  • Ne ulazite u delove pećine u kojima se nalaze kolonije slepih miševa
  • Ako vidite slepog miša nemojte ga dirati, već mirno i tiho prođite pored njega
  • Ne fotografišite i ne osvetljavajte slepe miševe u pećini
  • Ne pravite buku
  • Ne ulazite u velikim grupama u pećinu
  • Ne palite vatru u blizini ulaza u pećinu, niti u samoj pećini.

U okolini Sesalačke pećine, na prostoru od preko 1ha uređeno je izletište, sa izletničkim stolovima i klupama, pijaćom vodom, potokom i malim kupalištem.

Zbog slepih miševa koji tokom večeri i noći patroliraju okolinom, na izletištu skoro da nema komaraca – ujedi su izuzetno retki.

Sesalačka pećina je u proceduri za stavljanje pod zaštitu (pročitaj više).

Sesalačka pećina – detalj kolonije
Sesalačka pećina – kolonija na tavanici

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Uporedite oglase