fbpx
Rezultati pretrage

Za čistiju Sokobanju

Od samog osnivanja SED je prepoznalo upravljanje čvrstim otpadom kao najznačajniji ekološki problem zajednice, tako da je veliki deo energije i dosadašnjih aktivnosti usmeren ka rešavanju ovog složenog problema kroz inicijativu SED pod nazivom „Za Čistiju Sokobanju“ koja se sprovodi u fazama.

U I fazi volonteri volonteri SED-a su, u cilju sagledavanja obima problema sa upravljanjem čvrstim otpadom u sokobanjskim selima, pokrenuli dijalog sa građanima, prikupili podatke o stavovima, navikama i mestima na kojima se otpad trenutno odlaže, a takođe je diskutovano i o načinu upravljanja otpadom koji bi bio adekvatan za svaku mesnu zajednicu ponaosob. Više od stotinu građana je aktivno podržalo inicijativu i učestvovalo u pronalaženju, popisivanju i beleženju koordinata smetlišta. Kao rezultat zajedničkih aktivnosti evidentirane su ukupno 103 divlje deponije i ucrtane u geografski informacijoni sistem SED. Napravljenja je i veoma značajna mreža građana – iz skoro svih seoskih mesnih zajednica, koji podržavaju SED u naporima za rešavanje upravljanja čvrstim otpadom i mogu biti značajna podrška u narednim fazama.

U II fazi SED je odabralo jednu seosku MZ Zajednicu (Resnik) da u njoj uvede pilot sistem upravljanja otpadom. Javnim zagovaranjem SED je obezbedilo podšku lokalne samouprave (snošenje dela troškova sudova za smeće, učešće u troškovima odvoženja otpada, izmena programa izvoženja smeća tako da obuhvati i Resnik) i JKP Napredak (obezbeđenje dela sudova za smeće, nalaženje modela za povoljnije cene odvoženja smeća). Opinion lideri iz Resnika su obezbedili podršku Saveta MZ Resnik za sprovođenje i aktivno učešće u projektnim aktivnostima. Takođe su uz podršku SED obavljali komunikacju sa građanima u cilju dobrog informisanja Resničana, edukacije o pravilnom postupanju sa otpadom i obezbeđenja podrške. Preko 70 meštana učestovalo je u akcijama čišćenja pet divljih deponija i seoskih javnih površina. Uspostavljen je sistem upravljanja otpadom koji obuhvata sledeće: 1) Stvoreni uslovi za pravilno odlaganje kućnog otpada – postavljeni sudovi za smeće; 2) Edukovano stanovništo o pravilnom upravljanju otpadom; 3) Uklonjene postojeće divlje deponije, 4) Uspostavljen sistem monitoringa i reagovanja na probleme u funkcionisanju sistema i 5) Izrađen predlog dopune Programa iznošenja smeća JKP Napredak, tako da obuhvati i selo Resnik.
Na ovaj način formirana je svojevrsna oaza čiste sredine – prva seoska mesna zajednica na teritoriji opštine Sokobanja iz koje se vrši odvoženje otpada, a priroda je potpuno očišćena od divljih deponija.

Sistematizovani podaci prikupljeni tokom sprovođenja I faze inicijative Za čistiju Sokobanju, uz iskustva stečena tokom sprovođenja II faze inicijative (pregled izazova i problema koje je bilo potrebno zaobići i pregled metoda koje su korišćene) koriste se u III fazi inicijative pre svega kod izrade Lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Sokobanja za period 2022-2032. godinu, čiju je izradu iniciralo Sokobanjsko ekološko društvo, koje je iz projekta obezbedilo i sredstva za angažovanje ekspertskog tima za izradu plana. Naime, analiza prikupljenih podataka SED ukazuje da je loša situaciju u ovoj oblasti (koju najbolje oslikava činjenica da u opštini postoje 103 divlje deponije, kao i da je gradska deponija nesanitarna i nema kapaciteta za prijem novih količina otpada) posledica, pre svega stihijskog rešavanja problema od strane lokalne samouprave i komunalnog preduzeća.
Kroz izradu savremenog i detaljnog lokalnog plana upravljanja otpadom (u toku – završetak planiran za mart 2022. godine) u kojoj aktivno učestvuje opština Sokobanja, lokalna javna preduzeća, institucije, predstavnici privrede, nevladinog sektora i građana stvaraju se uslovi za planski pristup rešavanju problema. Za koordinaciju ovih aktivnosti i obezbeđenje participativnog pristupa izradi plana, Sokobanjsko ekološko društvo je formiralo društveni Centar za čistiju Sokobanju u kome je aktivno četvoro aktivista i jedno zaposleno lice – koordinator Centra. Funkcionisanje Centra ne prestaje sa izradom plana, već je njegov zadatak da utiče na donosioce odluka da se Plan sprovodi predviđenom dinamikom i sprovode i druge aktivnosti radi ostvarenja dugoročnog cilja – uspostavljanja integralnog sistema upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji opštine Sokobanja. Zato su preduzeti koraci da se obezbedi njegova održivost kroz obuke angažovanih aktivista i koordinatora iz oblasti pisanja i implementacije projekata, strateškog planiranja, fundraisinga i finansijskog planiranja, kao i kroz izradu strateške platforme, kao fundraising i finansijskog plana Sokobansjkog ekološkog društva i Društvenog centra za čistiju Sokobanju.

USAID, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i ORCA zajedno podržavaju projekat Za čistiju Sokobanju, kao deo projekta Tvoje mesto u Srbiji. Pomogli su nam da promenimo naše mesto nabolje dok smo konkretnu podršku dobili preko platforme promeni.rs.

Druženje u prirodi i edukacije – zajedno za čistiju Sokobanju

Kako da smanjimo količinu otpada koji naše domaćinstvo stvara? Kako da odbačenim, otpadnim, materijalima damo novu upotrebnu vrednost? Na koji način građani mogu učestvovati u donošenju odluka i kako to može doprineti unapređenju sistema upravljanja otpadom? Ovo su bile neke od tema prvog seta radionica Sokobanjskog ekološkog društva održanog juče (24.7.2022.) tokom druženja u prirodi, održanog u Eko-edukativnom centru u sokobanjskom selu Radenkovcu. Predavači ...

Monitoring ugrožavanja vodozahvata i kupališta procednim deponijskim vodama

Prema saznanjima SED, ni jedna ustanova ili služba ne vrši monitoring procednih deponijskih voda na teritoriji opštine Sokobanja i njihov uticaj na vodotokove, a posebno one na kojima se nalaze kupališta, ili se koriste za vodosnabdevanje naselja. U cilju dobijanja adekvatnih podataka, zaštite zdravlja i povećanja informisanosti  građana i donosilaca odluka, Sokobanjsko ekološko društvo je započelo sa monitoringom kvaliteta površinskih voda na ukupno 4 ...

Sokobanjska skupština usvojila lokalni plan upravljanja otpadom

Na sednici Skupštine opštine Sokobanja održanoj 7.6.2022. godine. usvojen je LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM OPŠTINE SOKOBANjA ZA PERIOD OD 2022-2032. godine (LPUO).    Izradu ovog važnog planskog dokumenta iniciralo je Sokobanjsko ekološko društvo koje je kroz projekat Za čistiju Sokobanju obezbedilo i sredstva za angažovanje ekspertskog tima. Kako bi plan na što kvalitetniji način sagledao trenutnu situaciju i potrebe zajednice, bilo nam je važno ...

Javna prezentacija lokalnog plana upravljanja otpadom

U petak, 8.4.2022. godine od 11 sati, u prostorijama Opštine Sokobanja, održaće se javna prezentacija nacrta Lokalnog plana upravljanja otpadom 2022-2032. god. To je idealna prilika da se pojedinci – građani, ali i predstavnici zainteresovanih insitutucija, organizacija, preduzeća, udruženja... upoznaju sa novim planom i rešenjima koja on donosi. Prezentaciju će obaviti stručnjaci Environmental Consultinga, izrađivača plana, a prisutni će moći da postavljaju pitanja i ...

Javni uvid u Lokalni plan upravljanja otpadom

Šta je lokalni plan upravljanja otpadom (LPUO)? Ključni planski dokument kojim se na nivou opštine uređuje oblast upravljanja čvrstim otpadom.   Za koji period se donosi LPUO? Za period od deset godina, 2022-2032. godine   Zašto se organizuje javni uvid? Izlaganje dokumenta na javni uvid vrši se nakon što su eksperti Environmental consultinga izradili, a radna grupa za izradu LPUO usvojila nacrt plana. Javni ...

Zašto nam je potreban dobar Plan upravljanja otpadom (VIDEO)

Da bi iz prirode Sokobanje bile uklonjene divlje deponije, da bi započeli sa odvoženjem otpada iz seoskih MZ, da budemo spremni za povećani priliv otpada u turističkoj sezoni... neophodan je dobar PLAN upravljanja otpadom.   SED - Za čistiju Sokobanju   #TvojeMestoUSrbiji, #PoštovanjeZaAktivizam USAID Serbia Nacionalna koalicija za decentralizaciju ORCA CRTA Fondacija Jelena Šantić Media i reform centar Niš

Plan upravljanja otpadom – sastanak radne grupe i eksperata

Članovi Radne grupe za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Sokobanja (LPUO) imali su sastanak sa izrađivačima plana – ekspertima agencije Environmental Consulting na kome su analizirali do sada prikupljene podatke iz ove oblasti i definisali ciljeve plana. Takođe je dogovoren redosled i raspodela zadataka i aktivnosti koje prethode izradi finalnnog dokumenta. Sastanak je održan u prostorijama Opštine Sokobanja, u petak, 11.2.2022. godine, a ...

Plan upravljanja otpadom – studijski obilazak komunalnih preduzeća iz Zlatibora i Užica

U okviru projekta „Za čistiju Sokobanju“ Sokobanjsko ekološko društvo organizovalo je studijski obilazak komunalnih preduzeća „Zlatibor“ iz Čajetine i „Duboko“ iz Užica. Domaćini su nas upoznali sa načinom upravljanja čvrstim otpadom na Zlatiboru i u Čajetini, kao i sa funkcionisanjem sanitarne regionalne deponije. Pored troje članova SED, učestvovao je i po jedan predstavnik opštine Sokobanja i JKP „Napredak“ iz Sokobanje. Iskustva i saznanja stečena ...

Konkurs za jednu radnu poziciju

  Sokobanjsko ekološko društvo oglašava potrebu za zapošljavanjem jednog lica na poziciju: Koordinator/koordinatorka Centra „Za čistiju Sokobanju“ * Opis posla: Usklađuje aktivnosti timova i članova SED, komunicira sa građanima, predstavnicima institucija i organizacija i informiše javnost o aktivnostima Centra i SED. Koordiniše i sprovođenje marketing plana, evidentira računovodstvene promene i brine o dokumentaciji Društva. Za svoj rad odgovara upravnom odboru SED. Idealna osoba za ...

Očišćena i poslednja divlja deponija u Resniku

Na juče održanoj završnoj akciji čišćenja divljih deponija u Resniku, odziv volontera je bio slabiji od očekivanog, ali je zato ekipa koja se okupila bila mnogo jaka! Odrađen je ogroman posao - nas dvadeset troje - članova SED, planinara PD Oštra čuka i meštana, sakupilo je i uklonilo oko 30 metara kubnih otpada. Hvala svima koji su učestvovali - najbolji ste! Ono što sledi ...

Uporedite oglase