fbpx
Rezultati pretrage

Plan upravljanja otpadom – sastanak radne grupe i eksperata

Postavio admin na februar 14, 2022
0

Članovi Radne grupe za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Sokobanja (LPUO) imali su sastanak sa izrađivačima plana – ekspertima agencije Environmental Consulting na kome su analizirali do sada prikupljene podatke iz ove oblasti i definisali ciljeve plana. Takođe je dogovoren redosled i raspodela zadataka i aktivnosti koje prethode izradi finalnnog dokumenta. Sastanak je održan u prostorijama Opštine Sokobanja, u petak, 11.2.2022. godine, a organizovao ga je Društveni centar Za čistiju Sokobanju – deo Sokobanjskog ekološkog društva koji se bavi problemom sa upravljanjem otpadom i ima zadatak da u rešavanje uključi sve zainteresovane strane, kao i sokobanjsku javnost.

Radna grupa za izradu LPUO je u decembru definisala Projektni zadatak, a SED je nakon sprovedene nabavke odabralo izrađivača – Agenciju Environmental Consulting iz Beograda čiji konsultanti imaju veliko iskustvo u izradi planova upravljanja otpadom, studija o proceni uticaja na životnu sredinu i studija opravdanosti za infrastrukturne projekte.

Tokom januara meseca Društveni centar za čistiju Sokobanju je koordinisao istraživanje, prikupljanje i dostavljanje izrađivaču podataka neophodnih za izradu LPUO. Većinu podataka obezbedilo je Javno komunalno preduzeće Napredak. . Eksperti sada rade na izradi nacrta plana, a zatim sledi uključivanje šire javnosti, građana i drugih zainteresovanih strana kroz javnu raspravu i dostavljanje primedbi na sadržinu nacrta LPUO. Prema potpisanom ugovoru, eksperti Environmental Consultinga će finalni dokument dostaviti do 28. marta 2022. godine, nakon čega sledi usvajanje od strane Skupštine opštine Sokobanja.

Loše upravljanje otpadom je najveći ekološki problem opštine Sokobanja, a istaživanja koje je tokom 2019. i 2020. godine obavilo SED ukazuju da je osnov problema višedecenijski stihijski pristup upravljanju. Posledica ovakvog pristupa je postojanje ogromne nesanitarne gradske deponije, velik broj divljih deponija širom opštine, zastarela mehanizacija, nedovoljni ljudski kapaciteti JKP, odsustvo reciklaže… Upravo zato je SED osnovalo Društveni centar Za čistiju Sokobanju čiji je prvi zadatak da uključi sve relevantne faktore zajednice (Opštinu, javna preduzeća, institucije, privredu, udruženja i građane) u izradu strateškog dokumenta koji će omogućiti planski pristup upravljanju otpadom. Na inicijativu Centra – Skupština opštine Sokobanja je donela odluku o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Sokobanja 2022-2032. godine, nakon čega je oformljena i radna grupa za izradu plana koju čine predstavnici Opštinske uprave, JKP Napredak, zdravstvenih ustanova, seoskih mesnih zajednica, Turističke organizacije Sokobanja i Sokobanjskog ekološkog društva.

Lokalnim planom upravljanja otpadom definišu se aktivnosti koje je potrebno sprovesti da bi se uspostavio sistem upravljanja čvrstim otpadom u skladu sa standardima u ovoj oblasti i potrebama zajednice, na sistematičan, sveobuhvatan i ekonomski racionalan način.

Izrada LPUO obavlja se u okviru inicijative Za čistiju Sokobanju. USAID, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i ORCA zajedno podržavaju ovu inicijativu, kao deo projekta Tvoje mesto u Srbiji. Ove organizacije pomažu Sokobanjskom ekološkom društvu da Sokobanju promeni nabolje kroz konkretnu podršku preko platforme promeni.rs.

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Uporedite oglase