fbpx
Rezultati pretrage

Usvojene primedbe SED: Brišu se sve lokacije za MHE iz Predloga prostornog plana opštine Sokobanja

Postavio admin na februar 20, 2020
0

Iz Prostornog plana biće izbrisane sve lokacije za mini hidroelektrane, odlučeno je na sastanku Komisije za planove opštine Sokobanje održanom juče (19.02), saznajemo nezvanično, iz proverenih izvora. Takođe je izdato uputstvo Urbanističkoj službi opštine Sokobanja da se ni za vreme trajanja procedure izmena i dopuna prostornog plana (koja je u toku) ne izdaju lokacijski uslovi i građevinske dozvole za nove MHE, kaže jedan od izvora SED.

Stavovi obrađivača Plana vezano za primedbe SED
Ove stavove je, prema nezvaničnim informacijama, na zatvorenom sastanku
održanom 19.2. usvojila Komisija za planove opštine Sokobanja

Usvojena je i primedba SED kojom se traži brisanje vetroparkova, koji takođe mogu biti ekološki problem. Kompletnu listu primedbi Sokobanjskog ekološkog društva, sa obrazloženjima, možete pročitati ovde: link

Isečak Predloga prostornog plana opštine Sokobanja na koji je SED stavilo prigovor.
Uočavaju se jedna lokacija vetroparka, dve akumulacije i dve MHE u blizini sokobanjskih sela Nikolinac i Sesalac

Nisu usvojene primedbe vezano za lokacije evakuacije i prerade komunalnih otpadnih voda, kao ni za zahtev za brisanje više akumulacija (veštačkih jezera) za vodosnabdevanje i navodnjavanje, sa obrazloženjem da su planirane Prostornim planom područja posebne namene sliva akumulacije „Bovan“, kao planom „višeg reda“. Primedbe SED su se odnosile na ekonomsku opravdanost postojanja ovih akumulacija i procenu njihovog uticaja na životnu sredinu.

U jednom delu javnosti javila se bojazan da su i ove akumulacije u stvari lokacije za izgranju mini-hidroelektrana. Analizom Plana područja posebne namene sliva akumulacije Bovan, uz konsultovanje stručnjaka iz oblasti prostornog planiranja, došli smo do sledećih zaključaka:

  1. Ovaj plan navodi potencijalne lokacije MHE, odnosno ostavlja mogućnost izgradnje, ali ne nalaže i ne određuje tačne lokacija za iste.
  2. Iako prostorni plan opštine Sokobanja mora da bude usaglašen sa Planom sliva akumulacija „Bovan“ (plan „višeg reda“), uzimajući u obzir činjenicu da u njemu lokacije MHE nisu navedene kao „obavezujuće“, već „potencijalne“, u formi predloga – brisanjem lokacija iz Prostornog plana opštine Sokobanja, otklanja se svaka bojazan da će neki potencijalni investitor  dobiti lokacijske uslove i započeti izgradnju mini hidroelektrane.

Tekstualni deo Plana područja posebne namene sliva akumulacije Bovan je javno dostupan i možete ga pogledati ovde: link.

Iako smatramo da je primarni cilj ostvaren i da su donosioci odluka prepoznali opasnost za životnu sredinu i uvažili najvažnije primedbe, Sokobanjsko ekološko društvo će, iz predostrožnosti, nastaviti da:

  1. Aktivno prati situaciju, i reaguje i na svaki nagoveštaj eventualnog pokušaja dobijanja dozvole, ili početka gradnje nove MHE na teritoriji opštine
  2. Aktivno kontroliše rad postojećih MHE i vrši pritisak da se njihov rad uskladi sa zakonom i savremenim ekološkim standardima, (ukoliko je to moguće), ili izvrši njihova demontaža (ukoliko usklađivanje nije moguće).

Više o tome zašto SED neće dozvoliti izgradnju novih i kako kontroliše rad postojećih MHE na teritoriji opštine Sokobanja pročitajte ovde: link

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Uporedite oglase