Rezultati pretrage

Ne za MHE

Mini hidroelektrane, a posebno derivacione MHE, imaju izrazito negativan uticaj na prirodno okruženje i narušavaju biološku ravnotežu, zbog čega se Sokobanjsko ekološko društvo zalaže za uvođenje trajne zabrane izgradnje novih MHE u opštini Sokobanja.

S obzirom da su na teritoriji Sokobanje već puštene u rad dve mini hidroelektrane – MHE “Čitluk-108” na Izgari i MHE “Blendija-vodenica Glogan-Šanci” na Moravici, te da su uočene brojne nepravilnosti u njihovoj projektnoj i drugoj dokumentaciji, te načinu izgradnje i rada, Sokobanjsko ekološko društvo, preko svojih timova vrši stalni nadzor ovih objekata.

U ovim aktivnostima najviše su angažovani VODA-tim i SED-patrola. Sve uočene nepravilnosti prijavljuju se nadležnim inspekcijskim službama, pravosudnim i drugim organima.

 

Vlasnik MHE zabranjuje prolaz i preti (video)

Na video snimku vlasnik i direktor preduzeća Slemen Electric doo u čijem su vlasništu obe sokobanjske mini hidroelektrane, zabranjuje šetnju koritom reke Izgare uz pretnje koje, u najmanju ruku, zahtevaju pažnju tužilaštva. Na ovaj način investitor verovatno želi da zabrani prilaz ustavi mini-hidroelektrane do koje se uobičajeno dolazi na jedan od sledeća dva načina: 1) Preko privatnog imanja na kojem se delimično ustava i …

Rakovi i riblja mlađ se guše u lokvama ispod mini elektrane

Živi svet Izgare, u delu ispod mini hidroelektrane je u opasnosti. Pronađeno je i nekoliko uginulih jedinki strogo zaštićenog potočnog raka. Tokom redovnog obilaska mini-hidroelektrana na teritoriji opštine Sokobanja, SED-patrola uočila je veliki broj rakova, riba i riblje mlađi, kao i žaba, punoglavaca i insekata u minijaturmim lokvama u klisuri Momin kamen, na rečici Izgare, neposredno ispod vodozahvata mini-hidroelektrane. Neke od lokvi su tako …

Izgare pre i posle MHE

Klisura Izgare pored sela Levovika je bila biser sokobanjske prirode koji mnogi nisu na vreme otkrili… Pogledajte uporedne fotografije ovog lokaliteta iz 2016. i 2019. godine, pre i posle izgradnje derivacione MHE. Ova rečica se inače kod sela Vrela uliva u Moravicu i spada u veće pritoke, pa kvalitet njene vode utiče na kvalitet vodosnabdevanja Sokobanje.

Klisura Izgare devastirana izgradnjom MHE

Klisura Izgare, divan lokalitet u blizini Sokobanje, ruinirana je izgradnjom derivacione mini-hidroelektrane. Klisura rečice Izgare nalazi se između sela Vrela i Levovika i bila je jedan od bisera sokobanjske prirode, sa velikim turističkim potencijalom – zbog lepote same klisure i divne planinske rečice, bogatstva živog sveta i blizine asfaltnog puta. Sada je tamo izgrađena derivaciona mini-hidroelektrana, a betonski cevovod sproveden je direktno kroz korito, …

Podrška skupu u Toplom Dolu

Predstavnici Sokobanjskog ekološkog društva svojim prisustvom pružili su podršku skupu u pirotskom selu Topli Do, u organizaciji Udruženja Očuvajmo reke Stare Planine i Saveza mesnih zajednica Stare Planine. Skup je imao samo jednu temu: Zaštitimo reke od bespotrebnog uništavanja i bahatog ponašanja. Poruka skupa glasila je: Zaustaviti izgradnju derivacionih mini-hidroelektrana i dalje uništavanje naših reka i prirode.

Uporedite oglase