fbpx
Rezultati pretrage

Sumpor-dioksid april

Postavio admin na april 30, 2022
0
  • Dozvoljena vrednost
  • Maksimalna zabeležena vrednost
  • Broj dana sa višom od granične vrednosti
  • Broj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Sumpor-dioksid (SO2)

U toku perioda uzorkovanja 1.4. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od <6.7 do 103.6 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3)

Granična i tolerantna vrednost ne sme biti prekoračena više od 3 puta u jednoj kalendarskoj godini.

Podaci i tabela su preuzeti iz izveštaja o ispitivanju br. 1087-22 (Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha u Sokobanji, april 2022.) koje je izvršio Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, po narudžbini Opštinske uprave Sokobanja. Kompletan izveštaj može se pogledati na zvaničnoj prezentaciji opštine Sokobanja (link).

Uporedite oglase