fbpx
Rezultati pretrage

Azot-dioksid april

Postavio admin na april 30, 2022
0
  • Dozvoljena vrednost
  • Maksimalna zabeležena vrednost
  • Broj dana sa višom od granične vrednosti
  • Broj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Azotdioksid (NO2)

U toku perioda uzorkovanja 1. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 3.3 do 9.7 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3)

 

Podaci i tabela su preuzeti iz izveštaja o ispitivanju br. 1087-22 (Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha u Sokobanji, april 2022.) koje je izvršio Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, po narudžbini Opštinske uprave Sokobanja. Kompletan izveštaj može se pogledati na zvaničnoj prezentaciji opštine Sokobanja (link).

Uporedite oglase