fbpx
Rezultati pretrage

Kategorija Arhiva: Vazduh

PM10 septembar 2022

okt 28, 2022
Na mernom mestu 2861-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kret ...
Continue reading

Čađ septembar 2022

okt 28, 2022
Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi je bila ispod kvantifikacionog lim ...
Continue reading

Azot-dioksid septembar 2022

okt 28, 2022
Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 3 do 17.8 µg/m3 ...
Continue reading

Sumpor-dioksid septembar 2022

okt 15, 2022
Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od 6.7 µg/m3 do 21. ...
Continue reading

PM10 avgust 2022.

sep 01, 2022
U toku perioda uzorkovanja 04.08 - 08.08.2022. (5 dana), na mernom mestu 2598-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokob ...
Continue reading

Čađ avgust 2022.

sep 01, 2022
U toku perioda uzorkovanja 01.08-31.08.2022. (31 dan), na mernom mestu 2598-22_SB_ Zgradaopštinske uprave Sokobanja ...
Continue reading

Azot-dioksid avgust 2022.

sep 01, 2022
U toku perioda uzorkovanja, od  01.08. do 31.08.2022. (31 dan), na mernom mestu 2598-22_SB_Zgrada opštinske uprave ...
Continue reading

Sumpor-dioksid avgust 2022.

sep 01, 2022
U toku perioda uzorkovanja, od  01.08. do 31.08.2022. (31 dan), na mernom mestu 2598-22_SB_Zgrada opštinske uprave ...
Continue reading

PM10 jul 2022.

avg 01, 2022
U toku perioda uzorkovanja 22.07 - 25.07.2022. (4 dana), na mernom mestu 2205-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokob ...
Continue reading

Čađ jul 2022.

avg 01, 2022
U toku perioda uzorkovanja, od  01.07. do 07.07.2022 i od 14.07. do 31.07.2022. (25 dana), na mernom mestu 2205-22_ ...
Continue reading

Uporedite oglase