fbpx
Rezultati pretrage

PM10 mart

Postavio admin na mart 31, 2022
0
  • Dozvoljena vrednost
  • Maksimalna zabeležena vrednost
  • Broj dana sa višom od granične vrednosti
  • Broj dana sa nižom od granične vrednosti

PM10

U toku perioda uzorkovanja, 4-10.03.2022. (ta dana), na mernom mestu 332-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 17.3 do 52.3 μg/m3 . U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 ug/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), od ukupno 7 dana uzorkovanja, u toku 1 dana zabeleženo je prekoračenje granične vrednosti.

Podaci i tabela su preuzeti iz izveštaja o ispitivanju br. 332-22 (Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha u Sokobanji, mart 2022.) koje je izvršio Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, po narudžbini Opštinske uprave Sokobanja. Kompletan izveštaj može se pogledati na zvaničnoj prezentaciji opštine Sokobanja (link).

Uporedite oglase