fbpx
Rezultati pretrage

PM10 april

Postavio admin na april 30, 2022
0
  • Dozvoljena vrednost
  • Maksimalna zabeležena vrednost
  • Broj dana sa višom od granične vrednosti
  • Broj dana sa nižom od granične vrednosti

PM10

U toku perioda uzorkovanja, 7-14.04.2022. (7 dana), na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 23.0 do 43.1 μg/m3 . U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 ug/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), od ukupno 7 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

 

Podaci i tabela su preuzeti iz izveštaja o ispitivanju br. 1087-22 (Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha u Sokobanji, april 2022.) koje je izvršio Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, po narudžbini Opštinske uprave Sokobanja. Kompletan izveštaj može se pogledati na zvaničnoj prezentaciji opštine Sokobanja (link).

Uporedite oglase