fbpx
Rezultati pretrage

Čađ februar

Postavio admin na februar 28, 2022
0
  • Dozvoljena vrednost
  • Maksimalna zabeležena vrednost
  • Broj dana sa višom od granične vrednosti
  • Broj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Čađ

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 μg/m3 do 15,2 μg/m3  i od ukupno 28 dana uzorkovanja nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Podaci i tabela su preuzeti iz izveštaja o ispitivanju br. 50089-22 (Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha u Sokobanji, februar 2022.) koje je izvršio Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, po narudžbini Opštinske uprave Sokobanja. Kompletan izveštaj može se pogledati na zvaničnoj prezentaciji opštine Sokobanja (link).

Uporedite oglase