fbpx
Rezultati pretrage

Azot-dioksid mart

Postavio admin na mart 31, 2022
0
  • Dozvoljena vrednost
  • Maksimalna zabeležena vrednost
  • Broj dana sa višom od granične vrednosti
  • Broj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Azotdioksid (NO2)

U toku perioda uzorkovanja 1. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 4.1 do 13.9 μg/m3 i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične i tolerantne vrednosti (85 μg/m3)

Podaci i tabela su preuzeti iz izveštaja o ispitivanju br. 332-22 (Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha u Sokobanji, mart 2022.) koje je izvršio Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, po narudžbini Opštinske uprave Sokobanja. Kompletan izveštaj može se pogledati na zvaničnoj prezentaciji opštine Sokobanja (link).

Uporedite oglase