Rezultati pretrage

Donirajte

Novčana pomoć nam puno znači. Ukoliko si u mogućnosti da izdvojiš određenu sumu novca kako bi pomogao prelepoj prirodi našeg kraja, izvrši uplatu danas direktno na naš račun:

Komercijalna banka
Broj računa: 205–266629-63
Svrha uplate: Donacija za rad društva
Primalac: Sokobanjsko ekološko društvo, Ulica kneza Miloša 32, Sokobanja

Sav novac koji Društvo prikupi biće korišćen isključivo za ostvarivanje ciljeva Društva i obavljanje aktivnosti u skladu sa planom rada.

Plan za 2020-tu godinu obuhvata sledeće aktivnosti:

  • Ekološke patrole – redovan obilazak, kontrola rada zagađivača i osetljivih ekoloških tačaka, prijave nadležnim organima;
  • Popis svih izvorišta na teritoriji opštine Sokobanja u cilju evidencije, zaštite i eventualnog korišćenja za vodosnabdevanje;
  • Sprečavanje izgradnje novih mini-hidroelektrana na teritoriji opštine Sokobanja,
  • Aktivan rad na rešavanju katastrofalne situacije sa upavljanjem čvrstim otpadom na teritoriji opštine Sokobanja.
  • Aktivna zaštita živog sveta;
  • Rad na proglašenju novih zaštićenih područja;
  • Praćenje i aktivno učešće na javnim raspravama, vezano za ekologiju;
  • Akcije čišćenja, druženja i sporta u prirodi;
  • Akcije edukacije u saradnji sa školama i vrtićem;
  • Edukacije za članove i građane;

Pražnjenje komunalnih kontejnera 18.5.2022.

maj 20, 2022
Članovi mreže građana „Zajedno za čistu Sokobanju“ dostavili su prve podatke u vezi sa pražnjenjem kontejnera na pr ...
Continue reading

PM10 april

apr 30, 2022
U toku perioda uzorkovanja, 7-14.04.2022. (7 dana), na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, ...
Continue reading

Čađ april

apr 30, 2022
U toku perioda uzorkovanja 1..do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncent ...
Continue reading

Azot-dioksid april

apr 30, 2022
U toku perioda uzorkovanja 1. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg k ...
Continue reading

Sumpor-dioksid april

apr 30, 2022
U toku perioda uzorkovanja 1.4. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg ...
Continue reading

PM10 mart

mar 31, 2022
U toku perioda uzorkovanja, 4-10.03.2022. (ta dana), na mernom mestu 332-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, ...
Continue reading

Čađ mart

mar 31, 2022
U toku perioda uzorkovanja 1.3. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncen ...
Continue reading

Uporedite oglase