fbpx
Rezultati pretrage

Monitoring stanja životne sredine i lokalnih propisa i praksi u oblasti upravljanja otpadom

Ovaj deo sajta Sokobanjskog ekološkog društva namenjen je informisanju građana o stanju životne sredine, kao i o propisima i praksama u upravljanju čvrstim otpadom na teritoriji opštine Sokobanja.

Podatke o redovnosti pražnjenja kontejnera prikuplja i dostavlja mreža aktivnih građana – saradnika SED. Podatke o kvalitetu voda,  na osnovu ugovora o saradnji i uzoraka koje prikupljaju aktivisti SED, dostavlja Zavod za javno zdavlje iz Niša. Informacije o kvalitetu vazduha preuzete su sa sajta opštinske uprave Sokobanja, a članci o propisima objavljuju se na osnovu analize lokalnih propisa koju obavljaju aktivisti SED u saradnji sa angažovanim ekspertima.

Pored toga što ove informacije mogu biti od značaja za zdravlje građana, ideja je da građani koji upoznati sa obimom, uzrocima problema i mogućnostima za unapređenje mogu biti velika podrška SED u zagovaranju rešavanja nagomilanih problema u upravljanju otpadom na teritoriji opštine Sokobanja.

PM10 septembar 2022

Na mernom mestu 2861-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 19.8 do 28.3 µg/m3. U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 µg/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), od ukupno 5 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ septembar 2022

Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi je bila ispod kvantifikacionog limita metode ( 6.6 µg/m3) i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvolјene koncentracije za zaštitu zdravlјa lјudi u slučajunamenskih merenja (50 µg/m3).

Azot-dioksid septembar 2022

Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 3 do 17.8 µg/m3 i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti (85 µg/m3).

Sumpor-dioksid septembar 2022

Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od 6.7 µg/m3 do 21.7 µg/m3 i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 µg/m3).

PM10 avgust 2022.

U toku perioda uzorkovanja 04.08 – 08.08.2022. (5 dana), na mernom mestu 2598-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncentracija suspendovanih čestica PM10 u vazduhu kretala se u opsegu od 24.8 μg/m3 do 34.8 μg/m3. U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 μg/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ avgust 2022.

U toku perioda uzorkovanja 01.08-31.08.2022. (31 dan), na mernom mestu 2598-22_SB_ Zgradaopštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi u vazduhu kretala se ispod kvantifikacionog limita metode koji iznosi 6.6 μg/m3.. Nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid avgust 2022.

U toku perioda uzorkovanja, od  01.08. do 31.08.2022. (31 dan), na mernom mestu 2598-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija NO2 u vazduhu kretala se u opsegu od 3.7 μg/m3, do 13.6 μg/m3. Nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3).

Sumpor-dioksid avgust 2022.

U toku perioda uzorkovanja, od  01.08. do 31.08.2022. (31 dan), na mernom mestu 2598-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija SO2 u vazduhu kretala se u opsegu od 6.7 μg/m3, do 16.6 μg/m3.

PM10 jul 2022.

U toku perioda uzorkovanja 22.07 – 25.07.2022. (4 dana), na mernom mestu 2205-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncentracija suspendovanih čestica RM10 u vazduhu kretala se u opsegu  od 18.2 μg/m3 do 27.0 μg/m3. U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 ug/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ jul 2022.

U toku perioda uzorkovanja, od  01.07. do 07.07.2022 i od 14.07. do 31.07.2022. (25 dana), na mernom mestu 2205-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi u vazduhu nije prelazila 6.6 μg/m3.

Nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid jul 2022.

U toku perioda uzorkovanja, od  01.07 do 26.07.2022 i od 28.07 do 31.07.2022. (30 dana), na mernom mestu 2205-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija NO2 u vazduhu kretala se u opsegu od 3.2 μg/m3, do 22.9 μg/m3. Nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3)

Sumpor-dioksid jul 2022.

У току периода узорковања 01.07-07.07.2022; 14.07-31.07.2022. (25 дана), на мерном месту 2205-22_SB_Зграда општинске управе Сокобања, концентрацијa SO2 у ваздуху кретала се у опсегу od од 6.7 μg/m3 do 82.9 μg/m3. Nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3).

Sumpor-dioksid jun 2022.

U toku perioda uzorkovanja, od 01.06-12.06.2022 i 15.06-30.06.2022. (27 dana), na mernom mestu 1782-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija SO2 u vazduhu kretala se u opsegu: od 6.7 g/m3 do 43.8 g/m3 . Nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3)

PM 10 jun 2022.

U toku perioda uzorkovanja 02.06 – 09.06.2022. (7 dana), na mernom mestu 1782-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncentracija suspendovanih čestica PM10 u vazduhu kretala se u opsegu od 18.1 μg/m3 do 26.7 μg/m3 . U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 μg/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), od ukupno 7 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ jun 2022.

U toku perioda uzorkovanja 01.06-12.06.2022; 15.06-30.06.2022. (27 dana), na mernom mestu 1782-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi u vazduhu bila je niža od  6.6 μg/m3. Nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid jun 2022.

U toku perioda uzorkovanja 01.06 – 30.06.2022. (30 dana), na mernom mestu 1782-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija NO2 u vazduhu kretala se u opsegu od <3 μg/m3 do do 8.1 μg/m3.  Nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3).

PM10 april

U toku perioda uzorkovanja, 7-14.04.2022. (7 dana), na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 23.0 do 43.1 μg/m3 . U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 ug/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), od ukupno 7 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ april

U toku perioda uzorkovanja 1..do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 do 32,6 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid april

U toku perioda uzorkovanja 1. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 3.3 do 9.7 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3)

Sumpor-dioksid april

U toku perioda uzorkovanja 1.4. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od <6.7 do 103.6 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3)

PM10 mart

U toku perioda uzorkovanja, 4-10.03.2022. (ta dana), na mernom mestu 332-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 17.3 do 52.3 μg/m3 .

Čađ mart

U toku perioda uzorkovanja 1.3. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 do 46,4 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid mart

U toku perioda uzorkovanja 1. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 4.1 do 13.9 μg/m3 i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične i tolerantne vrednosti (85 μg/m3)

Sumpor-dioksid mart

U toku perioda uzorkovanja 1.3. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od 8.3 do 236.6 μg/m3

PM10 februar

U toku perioda uzorkovanja 11.2. do 17.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija suspendovanih čestica PM10 u vazduhu kretala se u opsegu od 11.8 μg/m3 do 111.9 μg/m3.

Čađ februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 μg/m3 do 15,2 μg/m3

Azot-dioksid februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 4.0 do 17.7 μg/m3 i od ukupno 28 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične i tolerantne vrednosti (85 μg/m3).

Sumpor-dioksid februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od <6.7 do 160.6 μg/m3 i od ukupno 28 dana uzorkovanja, u toku jednog dana (160.6 μg/m3 28.2.2022.) zabeleženo je prekoraćenje granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3).

Čađ januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Azot dioksid januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Sumpor dioksid januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Plantaža Prosište muti Moravicu, degradira desetine hektara zemljišta

Pregled terena nekadašnje sesalačke utrine, a današnje plantaže šipurka „Prosište“, koji su obavili stručnjaci Sokobanjskog ekološkog društva, nedvosmisleno je pokazao da je ova plantaža ne samo glavni uzročnik višemesečnog zamućenja Moravice već je i uzročnik ozbiljne degradacije zemljišta koja preti da celu površinu koju zauzima pretvori u pustaru. U skladu sa zatečenim stanjem i zakonima Republike Srbije sastavljena je lista preporučenih mera za sanaciju, ...

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 19.10.2022.

  Po vrednostima osobina, voda ovog lokaliteta ima sledeće klase ekološkog statusa:   Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada V klasi ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada ...

Žučkovac – most 19.10.2022.

    Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – II klasa Fekalne koliformne bakterije – II klasa Crevne enterokoke – granica II klase Aerobne heterotrofne bakterije – III klasa Rastvoreni kiseonik – II klasa Biološka potrošnja kiseonika - III Hemijska potrošnja kiseonika - II Amonijum jon – I klasa Nitrati – IV klasa Ortofosfati – ...

Beli Potok – most 19.10.2022.

  Po brojnosti Ukupnih koliformnih bakterija, Fekalnih koliformnih bakterija, Crevnih enterokoka i Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada V klasi ekološkog statusa. Može se reći da je u pitanju sirova otpadna voda razblažena sa rečnom vodom malog protoka. Rastvoreni kiseonik – II klasa Biološka potrošnja kiseonika - I Hemijska potrošnja kiseonika - I Amonijum jon – V klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – V ...

Plaža Župan 19.10.2022.

Po vrednostima osobina, voda ovog lokaliteta ima sledeće klase ekološkog statusa:   Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada IV klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada IV klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada IV klasi ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I ...

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 3.10.2022.

Ukupne koliformne bakterije – II klasa Fekalne koliformne bakterije – II klasa Crevne enterokoke – granica I klasa Aerobne heterotrofne bakterije – III klasa Rastvoreni kiseonik – I klasa Biološka potrošnja kiseonika - II Hemijska potrošnja kiseonika - I Amonijum jon – II klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – III klasa Ukupni rastvoreni fosfor – II klasa   Voda sa ovog lokaliteta je ...

Žučkovac – most 3.10.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – V klasa Fekalne koliformne bakterije – IV klasa Crevne enterokoke – granica III klase Aerobne heterotrofne bakterije – V klasa Rastvoreni kiseonik – III klasa Biološka potrošnja kiseonika - II Hemijska potrošnja kiseonika - I Amonijum jon – V klasa Nitrati – III klasa Ortofosfati – V klasa ...

Beli Potok – most 3.10.2022.

  Po brojnosti Ukupnih koliformnih bakterija, Fekalnih koliformnih bakterija, Crevnih enterokoka i Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada V klasi ekološkog statusa. Može se reći da je u pitanju sirova otpadna voda razblažena sa rečnom vodom malog protoka. Rastvoreni kiseonik – II klasa Biološka potrošnja kiseonika - II Hemijska potrošnja kiseonika - I Amonijum jon – V klasa Nitrati – II klasa Ortofosfati – V ...

Plaža Župan 3.10.2022.

Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda pripada IV klasi ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Biološke potrošnje kiseonika, voda pripada II klasi ...

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 15.8.2022.

  Rastvoreni kiseonik – I klasa Biološka potrošnja kiseonika – III klasa Amonijum jon – I klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – III klasa Ukupni rastvoreni fosfor – I klasa   Voda sa ovog lokaliteta je pogodna za kupanje. Preuzmite kompletne rezultate ispitivanja: Download. Za naslovnu fotografiju članka koriste se sledeći simboli, zavisno od prosečne klase ključnih parametara:

Žučkovac – most 15.8.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Rastvoreni kiseonik – V klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – V klasa Nitrati – IV klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni rastvoreni fosfor – IV klasa Voda sa ovog lokaliteta, ima malo kiseonika i ima visoke vrednosti azotnih i fosfornih osobina, pa se ne preporučuje za bilo kakvu ...

Beli Potok – most 15.8.2022.

    Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Rastvoreni kiseonik – V klasa Biološkaa potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – IV klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni rastvoreni fosfor – IV klasa Voda sa ovog lokaliteta jima vrlo malo kiseonika i ima visoke vrednosti hemijskih osobina, pa se ne preporučuje za bilo ...

Plaža Župan 15.8.2022.

  Po vrednostima osobina, voda ovog lokaliteta ima sledeće klase ekološkog statusa: Rastvoreni kiseonik – I klasa Biološka potrošnja kiseonika – II klasa Amonijum jon – I klasa Nitrati – II klasa Ortofosfati – IV klasa Ukupni rastvoreni fosfor – II klasa Koncentracije teških i toksičnih metala su vrlo niske ili su ispod donje granice merne osetljivosti.   Preuzmite kompletne rezultate ispitivanja: Download. Za ...

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – II klasa Fekalne koliformne bakterije – II klasa Crevne enterokoke – na granici I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - III klasa Rastvoreni kiseonik - I klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – II klasa Amonijum jon – III klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – II klasa Ukupni ...

Žučkovac – most 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – III klasa Fekalne koliformne bakterije – III klasa Crevne enterokoke – na granici I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - III klasa Rastvoreni kiseonik - V klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – V klasa Nitrati – III klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni ...

Beli Potok – most 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – V klasa Fekalne koliformne bakterije – V klasa Crevne enterokoke - V klasa Aerobne heterotrofne bakterije - V klasa Rastvoreni kiseonik - V klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – V klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni rastvoreni fosfor – IV ...

Plaža Župan 28.7.2022.

Po vrednostima osobina, voda ovog lokaliteta ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije - II klasa Fekalne koliformne bakterije - II klasa Crevne enterokoke - granica I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - II klasa Rastvoreni kiseonik - II klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – I klasa Amonijum jon – I klasa Nitrati – II klasa Ortofosfati – II klasa Ukupni rastvoreni fosfor ...

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 24.6.2022.

Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda je na granici I i II klase ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda je na granici II i III klase ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I klasi ekološkog statusa Po ...

Žučkovac – most 24.6.2022

Ukupne koliformne bakterije – broj od 107.150 bakterija moje se mogu prebrojati (Colony Count Units) prelazi maksimalne vrednosti i pripada V klasi ekološkog statusa. Ova vrednost ukazuje na jako fekalno zagađenje. Po brojnosti Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada IV klasi ekološkog statusa. Po brojnosti Crevnih enterokoka, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po brojnosti Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Izmerenih ...

Beli Potok – most, 24.6.2022.

Po brojnosti Ukupnih koliformnih bakterija, Fekalnih koliformnih bakterija, Crevnih enterokoka i Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada V klasi ekološkog statusa. Može se reći da je u pitanju sirova otpadna voda razblažena sa rečnom vodom malog protoka. Koncentracija rastvorenog kiseonika pripada V klasi ekološkog statusa. Procenat zasićenja kiseonikom od 21,6% je izuzetno nizak i pri toj vrednosti dolazi do izumiranja, tj. gušenja organizama u vodi. ...

Plaža Župan, 24.6.2022.

Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda je na granici I i II klase ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Biohemijske potrošnje kiseonika, ...

Monitoring ugrožavanja vodozahvata i kupališta procednim deponijskim vodama

Prema saznanjima SED, ni jedna ustanova ili služba ne vrši monitoring procednih deponijskih voda na teritoriji opštine Sokobanja i njihov uticaj na vodotokove, a posebno one na kojima se nalaze kupališta, ili se koriste za vodosnabdevanje naselja. U cilju dobijanja adekvatnih podataka, zaštite zdravlja i povećanja informisanosti  građana i donosilaca odluka, Sokobanjsko ekološko društvo je započelo sa monitoringom kvaliteta površinskih voda na ukupno 4 ...

Pražnjenje komunalnih kontejnera 12.10.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi redovnosti odvoženja kontejnera sa praćenih lokacija, za period od 9.10. do 12.10.2022. godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 30.9.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 27.09. do 30.09.2022.godine

Pražnjenje komunalnih kontejnera 16.09.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 12.09. do 15.09.2022.godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 01.09.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 28.08. do 31.08.2022.godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 12.08.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 09.08. do 12.08.2022.godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 31.07.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 27.07. do 31.07.2022.godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 15.07.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 12.07. do 15.07.2022.godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 30.06.2022.

U okviru realizacije projekta“Zajedno za čistu Sokobanju: Aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama u periodu od 27.06. do 30.06.2022.godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 12.06.2022.

Članovi mreže građana „Zajedno za čistu Sokobanju“ dostavili su podatke u vezi sa pražnjenjem kontejnera na praćenim lokacijama sa teritorije opštine Sokobanja, u periodu od 09-12.6.2022. god.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 18.5.2022.

Članovi mreže građana „Zajedno za čistu Sokobanju“ dostavili su prve podatke u vezi sa pražnjenjem kontejnera na praćenim lokacijama sa teritorije opštine Sokobanja, za period 15. -18.5.2022.god.

Luksuzni hoteli ili apartmanske zgrade na 8ha?

Da li će se na prostoru od skoro 8 hektara u centru Sokobanje, uz obalu reke Moravice - od nekadašnje Klanice ka Autobuskoj stanici, graditi luksuzni hoteli ili još jedan "lanac" apartmantskih zgrada, pitanje je o kome treba da se izjasni Opštinska komisija za planove. Ilustracija mogućeg budućeg izgleda prostora Izrađivač nacrta dokumenta „Druga izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Sokobanja“, u ovoj ...

Predstavnici SED zatražili od rukovodstva opštine povlačenje odluke o izradi Plana detaljne regulacije vetroparka Čestobrodica

Aktivisti Sokobanjskog ekološkog društva razgovarali su u utorak, 7.11. sa donosiocima odluka u opštini Sokobanja o primedbama građana i SED na plan za izgradnju vetroparka na Bukoviku, u atarima sela Jošanica, Rujevica i Vrbovac. Predstavnici ekološkog društva naglasili su, između ostalog, da se ovaj plan kosi sa planovima višeg reda (opštinskim, okružnim, planom regulacije sliva akumulacije Bovan i nacionalnim prostornim planom), kao i sa ...

Poziv na akciju – planira se seča stotina hektara šume zbog vetroparka!

Pozivamo građane da podrže borbu Sokobanjskog ekološkog društva protiv izgradnje ogromnog vetroparka na Bukoviku zbog koga bi bile posečene stotine hektara šuma, tako što će na štandu u centru Sokobanje potpisati Primedbe na dokument pod nazivom "Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detalјne regulacije za izgradnju vetroparka Čestobrodica". Na taj način SED želi da pokaže opštinskoj upravi da je napravljena greška ...

Prostorni plan Specijalnog rezervata Rtanj – uključi se!

U toku je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Rtanj, koji obuhvata celu planinu Rtanj i njene padine prema Sokobanji i Boljevcu. UKLjUČI SE! Hajde da zajedno utičemo da ovaj važan planski dokument bude korak ka održivom upravljanju našom omiljenom planinom! ROK za dostavljanje primedbi je 21.8.2023. godine. Uključivanje organizacija, građana i stručnjaka u proces donošenja prostornog ...

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja opštine Sokobanja

Na sajtu opštinske uprave objavljen je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Plana razvoja opštine Sokobanja za period 2022-2032. godine.  Radi se o dokumentu dugoročnog razvojnog planiranja, koji sadrži podatke o stanju prirodnih resursa, infrastrukture, obrazovanja, socijalne zaštite, privrede, poljoprivrede, kulture, turizma i drugih oblasti važnih za život i rad. Na osnovu ovih podataka i u skladu sa potrebama građana i ...

Kalendar preporuka za unapređenje propisa i praksi upravljanja otpadom opštine Sokobanja

2022. godina (oktobar – decembar) Formirati multidisciplinarni tim za upravljanje otpadom (u daljem tekstu: MTUO), sastavljen od zaposlenih u lokalnoj samoupravi i javnom komunalnom preduzeću, nezavisnih stručnjaka i predstavnika stručnih ekoloških organizacija. Odabiru članova tima treba posvetiti veliku pažnju, jer će on odigrati ključnu ulogu u koordinaciji aktivnosti vezanih za uspostavljanje integralnog upravljanja otpadom, učešću opštine u aktivnostima na uspostavljanju regionalnog sistema za upravljanje ...

SED prezentovalo preporuke za unapređenje upravljanja otpadom

Da bi olakšalo Opštini Sokobanja i Javnom komunalnom preduzeću Napredak da unapređenje sistema upravljanja otpadom sprovode u skladu sa letos usvojenim Lokalnim planom upravljanja otpadom, Sokobanjsko ekološko društvo je izradilo priručnik sa preporukama eksperta, kalendarom mera i aktivnosti, kao i listom propisa koje je potrebno usaglasiti sa ovim planom.  Prezentacija priručnika donosiocima odluka u oblasti upravljanja otpadom obavljena je u ponedeljak, 17.10.2022. u sali ...

Učešće građana u donošenju odluka o životnoj sredini

Građani imaju značajnu ulogu u donošenju odluka o zaštiti životne sredine i mogu da doprinesu da budu kvalitetnije. Informacije o aktuelnim javnim raspravama, mogućnostima za učešće u donošenju odluka i stanju životne sredine redovno se objavljuju na namenskom delu sajta Sokobanjskog ekološkog društva: https://sed.rs/monitoring/ Učešće građana u donošenju odluka je bila i jedna od tema seta radionica koji smo održali juče, u ekološko-edukativnom centru ...

Postrojenje za preradu otpadnih voda – javni uvid, prezentacija i javna rasprava

Opština Sokobanja podnela je zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta rekonstrukcije i nove izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Sokobanja na katastarskoj parceli broj 1821/1 u KO Sokobanja, na teritoriji opštine Sokobanja. Javni uvid u sadržinu studije može se obaviti u maloj sali  opštine Sokobanja, radnim danom od 11 do 14 časova, do 19. oktobra 2002.godine. Javna ...

Sokobanjska skupština usvojila lokalni plan upravljanja otpadom

Na sednici Skupštine opštine Sokobanja održanoj 7.6.2022. godine. usvojen je LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM OPŠTINE SOKOBANjA ZA PERIOD OD 2022-2032. godine (LPUO).    Izradu ovog važnog planskog dokumenta iniciralo je Sokobanjsko ekološko društvo koje je kroz projekat Za čistiju Sokobanju obezbedilo i sredstva za angažovanje ekspertskog tima. Kako bi plan na što kvalitetniji način sagledao trenutnu situaciju i potrebe zajednice, bilo nam je važno ...

Plantaža Prosište muti Moravicu, degradira desetine hektara zemljišta

Pregled terena nekadašnje sesalačke utrine, a današnje plantaže šipurka „Prosište“, koji su obavili stručnjaci Sokobanjskog ekološkog društva, nedvosmisleno je pokazao da je ova plantaža ne samo glavni uzročnik višemesečnog zamućenja Moravice već je i uzročnik ozbiljne degradacije zemljišta koja preti da celu površinu koju zauzima pretvori u pustaru. U skladu sa zatečenim stanjem i zakonima Republike Srbije sastavljena je lista preporučenih mera za sanaciju, ...

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 19.10.2022.

  Po vrednostima osobina, voda ovog lokaliteta ima sledeće klase ekološkog statusa:   Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada V klasi ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada ...

Žučkovac – most 19.10.2022.

    Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – II klasa Fekalne koliformne bakterije – II klasa Crevne enterokoke – granica II klase Aerobne heterotrofne bakterije – III klasa Rastvoreni kiseonik – II klasa Biološka potrošnja kiseonika - III Hemijska potrošnja kiseonika - II Amonijum jon – I klasa Nitrati – IV klasa Ortofosfati – ...

Beli Potok – most 19.10.2022.

  Po brojnosti Ukupnih koliformnih bakterija, Fekalnih koliformnih bakterija, Crevnih enterokoka i Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada V klasi ekološkog statusa. Može se reći da je u pitanju sirova otpadna voda razblažena sa rečnom vodom malog protoka. Rastvoreni kiseonik – II klasa Biološka potrošnja kiseonika - I Hemijska potrošnja kiseonika - I Amonijum jon – V klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – V ...

Plaža Župan 19.10.2022.

Po vrednostima osobina, voda ovog lokaliteta ima sledeće klase ekološkog statusa:   Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada IV klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada IV klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada IV klasi ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I ...

PM10 septembar 2022

Na mernom mestu 2861-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 19.8 do 28.3 µg/m3. U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 µg/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), od ukupno 5 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ septembar 2022

Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi je bila ispod kvantifikacionog limita metode ( 6.6 µg/m3) i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvolјene koncentracije za zaštitu zdravlјa lјudi u slučajunamenskih merenja (50 µg/m3).

Azot-dioksid septembar 2022

Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 3 do 17.8 µg/m3 i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti (85 µg/m3).

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 3.10.2022.

Ukupne koliformne bakterije – II klasa Fekalne koliformne bakterije – II klasa Crevne enterokoke – granica I klasa Aerobne heterotrofne bakterije – III klasa Rastvoreni kiseonik – I klasa Biološka potrošnja kiseonika - II Hemijska potrošnja kiseonika - I Amonijum jon – II klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – III klasa Ukupni rastvoreni fosfor – II klasa   Voda sa ovog lokaliteta je ...

Žučkovac – most 3.10.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – V klasa Fekalne koliformne bakterije – IV klasa Crevne enterokoke – granica III klase Aerobne heterotrofne bakterije – V klasa Rastvoreni kiseonik – III klasa Biološka potrošnja kiseonika - II Hemijska potrošnja kiseonika - I Amonijum jon – V klasa Nitrati – III klasa Ortofosfati – V klasa ...

Beli Potok – most 3.10.2022.

  Po brojnosti Ukupnih koliformnih bakterija, Fekalnih koliformnih bakterija, Crevnih enterokoka i Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada V klasi ekološkog statusa. Može se reći da je u pitanju sirova otpadna voda razblažena sa rečnom vodom malog protoka. Rastvoreni kiseonik – II klasa Biološka potrošnja kiseonika - II Hemijska potrošnja kiseonika - I Amonijum jon – V klasa Nitrati – II klasa Ortofosfati – V ...

Plaža Župan 3.10.2022.

Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda pripada IV klasi ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Biološke potrošnje kiseonika, voda pripada II klasi ...

Sumpor-dioksid septembar 2022

Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od 6.7 µg/m3 do 21.7 µg/m3 i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 µg/m3).

Pražnjenje komunalnih kontejnera 12.10.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi redovnosti odvoženja kontejnera sa praćenih lokacija, za period od 9.10. do 12.10.2022. godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 30.9.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 27.09. do 30.09.2022.godine

Pražnjenje komunalnih kontejnera 16.09.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 12.09. do 15.09.2022.godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 01.09.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 28.08. do 31.08.2022.godine.

PM10 avgust 2022.

U toku perioda uzorkovanja 04.08 – 08.08.2022. (5 dana), na mernom mestu 2598-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncentracija suspendovanih čestica PM10 u vazduhu kretala se u opsegu od 24.8 μg/m3 do 34.8 μg/m3. U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 μg/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ avgust 2022.

U toku perioda uzorkovanja 01.08-31.08.2022. (31 dan), na mernom mestu 2598-22_SB_ Zgradaopštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi u vazduhu kretala se ispod kvantifikacionog limita metode koji iznosi 6.6 μg/m3.. Nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid avgust 2022.

U toku perioda uzorkovanja, od  01.08. do 31.08.2022. (31 dan), na mernom mestu 2598-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija NO2 u vazduhu kretala se u opsegu od 3.7 μg/m3, do 13.6 μg/m3. Nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3).

Sumpor-dioksid avgust 2022.

U toku perioda uzorkovanja, od  01.08. do 31.08.2022. (31 dan), na mernom mestu 2598-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija SO2 u vazduhu kretala se u opsegu od 6.7 μg/m3, do 16.6 μg/m3.

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 15.8.2022.

  Rastvoreni kiseonik – I klasa Biološka potrošnja kiseonika – III klasa Amonijum jon – I klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – III klasa Ukupni rastvoreni fosfor – I klasa   Voda sa ovog lokaliteta je pogodna za kupanje. Preuzmite kompletne rezultate ispitivanja: Download. Za naslovnu fotografiju članka koriste se sledeći simboli, zavisno od prosečne klase ključnih parametara:

Žučkovac – most 15.8.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Rastvoreni kiseonik – V klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – V klasa Nitrati – IV klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni rastvoreni fosfor – IV klasa Voda sa ovog lokaliteta, ima malo kiseonika i ima visoke vrednosti azotnih i fosfornih osobina, pa se ne preporučuje za bilo kakvu ...

Beli Potok – most 15.8.2022.

    Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Rastvoreni kiseonik – V klasa Biološkaa potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – IV klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni rastvoreni fosfor – IV klasa Voda sa ovog lokaliteta jima vrlo malo kiseonika i ima visoke vrednosti hemijskih osobina, pa se ne preporučuje za bilo ...

Plaža Župan 15.8.2022.

  Po vrednostima osobina, voda ovog lokaliteta ima sledeće klase ekološkog statusa: Rastvoreni kiseonik – I klasa Biološka potrošnja kiseonika – II klasa Amonijum jon – I klasa Nitrati – II klasa Ortofosfati – IV klasa Ukupni rastvoreni fosfor – II klasa Koncentracije teških i toksičnih metala su vrlo niske ili su ispod donje granice merne osetljivosti.   Preuzmite kompletne rezultate ispitivanja: Download. Za ...

Pražnjenje komunalnih kontejnera 12.08.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 09.08. do 12.08.2022.godine.

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – II klasa Fekalne koliformne bakterije – II klasa Crevne enterokoke – na granici I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - III klasa Rastvoreni kiseonik - I klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – II klasa Amonijum jon – III klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – II klasa Ukupni ...

Žučkovac – most 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – III klasa Fekalne koliformne bakterije – III klasa Crevne enterokoke – na granici I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - III klasa Rastvoreni kiseonik - V klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – V klasa Nitrati – III klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni ...

Beli Potok – most 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – V klasa Fekalne koliformne bakterije – V klasa Crevne enterokoke - V klasa Aerobne heterotrofne bakterije - V klasa Rastvoreni kiseonik - V klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – V klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni rastvoreni fosfor – IV ...

Plaža Župan 28.7.2022.

Po vrednostima osobina, voda ovog lokaliteta ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije - II klasa Fekalne koliformne bakterije - II klasa Crevne enterokoke - granica I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - II klasa Rastvoreni kiseonik - II klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – I klasa Amonijum jon – I klasa Nitrati – II klasa Ortofosfati – II klasa Ukupni rastvoreni fosfor ...

Pražnjenje komunalnih kontejnera 31.07.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 27.07. do 31.07.2022.godine.

PM10 jul 2022.

U toku perioda uzorkovanja 22.07 – 25.07.2022. (4 dana), na mernom mestu 2205-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncentracija suspendovanih čestica RM10 u vazduhu kretala se u opsegu  od 18.2 μg/m3 do 27.0 μg/m3. U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 ug/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ jul 2022.

U toku perioda uzorkovanja, od  01.07. do 07.07.2022 i od 14.07. do 31.07.2022. (25 dana), na mernom mestu 2205-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi u vazduhu nije prelazila 6.6 μg/m3.

Nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid jul 2022.

U toku perioda uzorkovanja, od  01.07 do 26.07.2022 i od 28.07 do 31.07.2022. (30 dana), na mernom mestu 2205-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija NO2 u vazduhu kretala se u opsegu od 3.2 μg/m3, do 22.9 μg/m3. Nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3)

Sumpor-dioksid jul 2022.

У току периода узорковања 01.07-07.07.2022; 14.07-31.07.2022. (25 дана), на мерном месту 2205-22_SB_Зграда општинске управе Сокобања, концентрацијa SO2 у ваздуху кретала се у опсегу od од 6.7 μg/m3 do 82.9 μg/m3. Nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3).

Pražnjenje komunalnih kontejnera 15.07.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 12.07. do 15.07.2022.godine.

Sumpor-dioksid jun 2022.

U toku perioda uzorkovanja, od 01.06-12.06.2022 i 15.06-30.06.2022. (27 dana), na mernom mestu 1782-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija SO2 u vazduhu kretala se u opsegu: od 6.7 g/m3 do 43.8 g/m3 . Nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3)

PM 10 jun 2022.

U toku perioda uzorkovanja 02.06 – 09.06.2022. (7 dana), na mernom mestu 1782-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncentracija suspendovanih čestica PM10 u vazduhu kretala se u opsegu od 18.1 μg/m3 do 26.7 μg/m3 . U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 μg/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), od ukupno 7 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ jun 2022.

U toku perioda uzorkovanja 01.06-12.06.2022; 15.06-30.06.2022. (27 dana), na mernom mestu 1782-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi u vazduhu bila je niža od  6.6 μg/m3. Nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid jun 2022.

U toku perioda uzorkovanja 01.06 – 30.06.2022. (30 dana), na mernom mestu 1782-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija NO2 u vazduhu kretala se u opsegu od <3 μg/m3 do do 8.1 μg/m3.  Nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3).

Pražnjenje komunalnih kontejnera 30.06.2022.

U okviru realizacije projekta“Zajedno za čistu Sokobanju: Aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama u periodu od 27.06. do 30.06.2022.godine.

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 24.6.2022.

Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda je na granici I i II klase ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda je na granici II i III klase ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I klasi ekološkog statusa Po ...

Žučkovac – most 24.6.2022

Ukupne koliformne bakterije – broj od 107.150 bakterija moje se mogu prebrojati (Colony Count Units) prelazi maksimalne vrednosti i pripada V klasi ekološkog statusa. Ova vrednost ukazuje na jako fekalno zagađenje. Po brojnosti Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada IV klasi ekološkog statusa. Po brojnosti Crevnih enterokoka, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po brojnosti Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Izmerenih ...

Beli Potok – most, 24.6.2022.

Po brojnosti Ukupnih koliformnih bakterija, Fekalnih koliformnih bakterija, Crevnih enterokoka i Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada V klasi ekološkog statusa. Može se reći da je u pitanju sirova otpadna voda razblažena sa rečnom vodom malog protoka. Koncentracija rastvorenog kiseonika pripada V klasi ekološkog statusa. Procenat zasićenja kiseonikom od 21,6% je izuzetno nizak i pri toj vrednosti dolazi do izumiranja, tj. gušenja organizama u vodi. ...

Plaža Župan, 24.6.2022.

Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda je na granici I i II klase ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Biohemijske potrošnje kiseonika, ...

Monitoring ugrožavanja vodozahvata i kupališta procednim deponijskim vodama

Prema saznanjima SED, ni jedna ustanova ili služba ne vrši monitoring procednih deponijskih voda na teritoriji opštine Sokobanja i njihov uticaj na vodotokove, a posebno one na kojima se nalaze kupališta, ili se koriste za vodosnabdevanje naselja. U cilju dobijanja adekvatnih podataka, zaštite zdravlja i povećanja informisanosti  građana i donosilaca odluka, Sokobanjsko ekološko društvo je započelo sa monitoringom kvaliteta površinskih voda na ukupno 4 ...

Pražnjenje komunalnih kontejnera 12.06.2022.

Članovi mreže građana „Zajedno za čistu Sokobanju“ dostavili su podatke u vezi sa pražnjenjem kontejnera na praćenim lokacijama sa teritorije opštine Sokobanja, u periodu od 09-12.6.2022. god.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 18.5.2022.

Članovi mreže građana „Zajedno za čistu Sokobanju“ dostavili su prve podatke u vezi sa pražnjenjem kontejnera na praćenim lokacijama sa teritorije opštine Sokobanja, za period 15. -18.5.2022.god.

PM10 april

U toku perioda uzorkovanja, 7-14.04.2022. (7 dana), na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 23.0 do 43.1 μg/m3 . U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 ug/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), od ukupno 7 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ april

U toku perioda uzorkovanja 1..do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 do 32,6 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid april

U toku perioda uzorkovanja 1. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 3.3 do 9.7 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3)

Sumpor-dioksid april

U toku perioda uzorkovanja 1.4. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od <6.7 do 103.6 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3)

PM10 mart

U toku perioda uzorkovanja, 4-10.03.2022. (ta dana), na mernom mestu 332-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 17.3 do 52.3 μg/m3 .

Čađ mart

U toku perioda uzorkovanja 1.3. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 do 46,4 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid mart

U toku perioda uzorkovanja 1. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 4.1 do 13.9 μg/m3 i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične i tolerantne vrednosti (85 μg/m3)

Sumpor-dioksid mart

U toku perioda uzorkovanja 1.3. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od 8.3 do 236.6 μg/m3

PM10 februar

U toku perioda uzorkovanja 11.2. do 17.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija suspendovanih čestica PM10 u vazduhu kretala se u opsegu od 11.8 μg/m3 do 111.9 μg/m3.

Čađ februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 μg/m3 do 15,2 μg/m3

Azot-dioksid februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 4.0 do 17.7 μg/m3 i od ukupno 28 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične i tolerantne vrednosti (85 μg/m3).

Sumpor-dioksid februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od <6.7 do 160.6 μg/m3 i od ukupno 28 dana uzorkovanja, u toku jednog dana (160.6 μg/m3 28.2.2022.) zabeleženo je prekoraćenje granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3).

Čađ januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Azot dioksid januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Sumpor dioksid januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Ova stranica je nastala u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Sokobanjsko ekološko društvo.

 

Uporedite oglase