fbpx
Rezultati pretrage

Monitoring stanja životne sredine i lokalnih propisa i praksi u oblasti upravljanja otpadom

Ovaj deo sajta Sokobanjskog ekološkog društva namenjen je informisanju građana o stanju životne sredine, kao i o propisima i praksama u upravljanju čvrstim otpadom na teritoriji opštine Sokobanja.

Podatke o redovnosti pražnjenja kontejnera prikuplja i dostavlja mreža aktivnih građana – saradnika SED. Podatke o kvalitetu voda,  na osnovu ugovora o saradnji i uzoraka koje prikupljaju aktivisti SED, dostavlja Zavod za javno zdavlje iz Niša. Informacije o kvalitetu vazduha preuzete su sa sajta opštinske uprave Sokobanja, a članci o propisima objavljuju se na osnovu analize lokalnih propisa koju obavljaju aktivisti SED u saradnji sa angažovanim ekspertima.

Pored toga što ove informacije mogu biti od značaja za zdravlje građana, ideja je da građani koji upoznati sa obimom, uzrocima problema i mogućnostima za unapređenje mogu biti velika podrška SED u zagovaranju rešavanja nagomilanih problema u upravljanju otpadom na teritoriji opštine Sokobanja.

PM10 april

U toku perioda uzorkovanja, 7-14.04.2022. (7 dana), na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 23.0 do 43.1 μg/m3 . U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 ug/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), od ukupno 7 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ april

U toku perioda uzorkovanja 1..do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 do 32,6 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid april

U toku perioda uzorkovanja 1. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 3.3 do 9.7 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3)

Sumpor-dioksid april

U toku perioda uzorkovanja 1.4. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od <6.7 do 103.6 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3)

PM10 mart

U toku perioda uzorkovanja, 4-10.03.2022. (ta dana), na mernom mestu 332-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 17.3 do 52.3 μg/m3 .

Čađ mart

U toku perioda uzorkovanja 1.3. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 do 46,4 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid mart

U toku perioda uzorkovanja 1. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 4.1 do 13.9 μg/m3 i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične i tolerantne vrednosti (85 μg/m3)

Sumpor-dioksid mart

U toku perioda uzorkovanja 1.3. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od 8.3 do 236.6 μg/m3

PM10 februar

U toku perioda uzorkovanja 11.2. do 17.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija suspendovanih čestica PM10 u vazduhu kretala se u opsegu od 11.8 μg/m3 do 111.9 μg/m3.

Čađ februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 μg/m3 do 15,2 μg/m3

Azot-dioksid februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 4.0 do 17.7 μg/m3 i od ukupno 28 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične i tolerantne vrednosti (85 μg/m3).

Sumpor-dioksid februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od <6.7 do 160.6 μg/m3 i od ukupno 28 dana uzorkovanja, u toku jednog dana (160.6 μg/m3 28.2.2022.) zabeleženo je prekoraćenje granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3).

Čađ januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Azot dioksid januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Sumpor dioksid januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – II klasa Fekalne koliformne bakterije – II klasa Crevne enterokoke – na granici I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - III klasa Rastvoreni kiseonik - I klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – II klasa Amonijum jon – III klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – II klasa Ukupni ...

Žučkovac – most 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – III klasa Fekalne koliformne bakterije – III klasa Crevne enterokoke – na granici I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - III klasa Rastvoreni kiseonik - V klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – V klasa Nitrati – III klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni ...

Beli Potok – most 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – V klasa Fekalne koliformne bakterije – V klasa Crevne enterokoke - V klasa Aerobne heterotrofne bakterije - V klasa Rastvoreni kiseonik - V klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – V klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni rastvoreni fosfor – IV ...

Plaža Župan 28.7.2022.

Po vrednostima osobina, voda ovog lokaliteta ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije - II klasa Fekalne koliformne bakterije - II klasa Crevne enterokoke - granica I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - II klasa Rastvoreni kiseonik - II klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – I klasa Amonijum jon – I klasa Nitrati – II klasa Ortofosfati – II klasa Ukupni rastvoreni fosfor ...

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 24.6.2022.

Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda je na granici I i II klase ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda je na granici II i III klase ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I klasi ekološkog statusa Po ...

Žučkovac – most 24.6.2022

Ukupne koliformne bakterije – broj od 107.150 bakterija moje se mogu prebrojati (Colony Count Units) prelazi maksimalne vrednosti i pripada V klasi ekološkog statusa. Ova vrednost ukazuje na jako fekalno zagađenje. Po brojnosti Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada IV klasi ekološkog statusa. Po brojnosti Crevnih enterokoka, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po brojnosti Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Izmerenih ...

Beli Potok – most, 24.6.2022.

Po brojnosti Ukupnih koliformnih bakterija, Fekalnih koliformnih bakterija, Crevnih enterokoka i Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada V klasi ekološkog statusa. Može se reći da je u pitanju sirova otpadna voda razblažena sa rečnom vodom malog protoka. Koncentracija rastvorenog kiseonika pripada V klasi ekološkog statusa. Procenat zasićenja kiseonikom od 21,6% je izuzetno nizak i pri toj vrednosti dolazi do izumiranja, tj. gušenja organizama u vodi. ...

Plaža Župan, 24.6.2022.

Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda je na granici I i II klase ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Biohemijske potrošnje kiseonika, ...

Monitoring ugrožavanja vodozahvata i kupališta procednim deponijskim vodama

Prema saznanjima SED, ni jedna ustanova ili služba ne vrši monitoring procednih deponijskih voda na teritoriji opštine Sokobanja i njihov uticaj na vodotokove, a posebno one na kojima se nalaze kupališta, ili se koriste za vodosnabdevanje naselja. U cilju dobijanja adekvatnih podataka, zaštite zdravlja i povećanja informisanosti  građana i donosilaca odluka, Sokobanjsko ekološko društvo je započelo sa monitoringom kvaliteta površinskih voda na ukupno 4 ...

Pražnjenje komunalnih kontejnera 15.07.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 12.07. do 15.07.2022.godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 30.06.2022.

U okviru realizacije projekta“Zajedno za čistu Sokobanju: Aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama u periodu od 27.06. do 30.06.2022.godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 12.06.2022.

Članovi mreže građana „Zajedno za čistu Sokobanju“ dostavili su podatke u vezi sa pražnjenjem kontejnera na praćenim lokacijama sa teritorije opštine Sokobanja, u periodu od 09-12.6.2022. god.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 18.5.2022.

Članovi mreže građana „Zajedno za čistu Sokobanju“ dostavili su prve podatke u vezi sa pražnjenjem kontejnera na praćenim lokacijama sa teritorije opštine Sokobanja, za period 15. -18.5.2022.god.

Sokobanjska skupština usvojila lokalni plan upravljanja otpadom

Na sednici Skupštine opštine Sokobanja održanoj 7.6.2022. godine. usvojen je LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM OPŠTINE SOKOBANjA ZA PERIOD OD 2022-2032. godine (LPUO).    Izradu ovog važnog planskog dokumenta iniciralo je Sokobanjsko ekološko društvo koje je kroz projekat Za čistiju Sokobanju obezbedilo i sredstva za angažovanje ekspertskog tima. Kako bi plan na što kvalitetniji način sagledao trenutnu situaciju i potrebe zajednice, bilo nam je važno ...

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – II klasa Fekalne koliformne bakterije – II klasa Crevne enterokoke – na granici I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - III klasa Rastvoreni kiseonik - I klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – II klasa Amonijum jon – III klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – II klasa Ukupni ...

Žučkovac – most 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – III klasa Fekalne koliformne bakterije – III klasa Crevne enterokoke – na granici I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - III klasa Rastvoreni kiseonik - V klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – V klasa Nitrati – III klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni ...

Beli Potok – most 28.7.2022.

Po vrednostima osobina na ovom lokalitetu, voda ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije – V klasa Fekalne koliformne bakterije – V klasa Crevne enterokoke - V klasa Aerobne heterotrofne bakterije - V klasa Rastvoreni kiseonik - V klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – IV klasa Amonijum jon – V klasa Nitrati – I klasa Ortofosfati – V klasa Ukupni rastvoreni fosfor – IV ...

Plaža Župan 28.7.2022.

Po vrednostima osobina, voda ovog lokaliteta ima sledeće klase ekološkog statusa: Ukupne koliformne bakterije - II klasa Fekalne koliformne bakterije - II klasa Crevne enterokoke - granica I i II klase Aerobne heterotrofne bakterije - II klasa Rastvoreni kiseonik - II klasa Biohemijska potrošnja kiseonika – I klasa Amonijum jon – I klasa Nitrati – II klasa Ortofosfati – II klasa Ukupni rastvoreni fosfor ...

Pražnjenje komunalnih kontejnera 15.07.2022.

U okviru realizacije projekta „Zajedno za čistu Sokobanju – aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama, za period od 12.07. do 15.07.2022.godine.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 30.06.2022.

U okviru realizacije projekta“Zajedno za čistu Sokobanju: Aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom“, članovi mreže građana sa teritorije opštine Sokobanja dostavili su podatke u vezi pražnjenja kontejnera na praćenim lokacijama u periodu od 27.06. do 30.06.2022.godine.

Bovansko jezero, kupalište asfaltni put, 24.6.2022.

Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda je na granici I i II klase ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda je na granici II i III klase ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I klasi ekološkog statusa Po ...

Žučkovac – most 24.6.2022

Ukupne koliformne bakterije – broj od 107.150 bakterija moje se mogu prebrojati (Colony Count Units) prelazi maksimalne vrednosti i pripada V klasi ekološkog statusa. Ova vrednost ukazuje na jako fekalno zagađenje. Po brojnosti Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada IV klasi ekološkog statusa. Po brojnosti Crevnih enterokoka, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po brojnosti Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Izmerenih ...

Beli Potok – most, 24.6.2022.

Po brojnosti Ukupnih koliformnih bakterija, Fekalnih koliformnih bakterija, Crevnih enterokoka i Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda pripada V klasi ekološkog statusa. Može se reći da je u pitanju sirova otpadna voda razblažena sa rečnom vodom malog protoka. Koncentracija rastvorenog kiseonika pripada V klasi ekološkog statusa. Procenat zasićenja kiseonikom od 21,6% je izuzetno nizak i pri toj vrednosti dolazi do izumiranja, tj. gušenja organizama u vodi. ...

Plaža Župan, 24.6.2022.

Po vrednostima Ukupnih koliformnih bakterija, voda pripada II klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Fekalnih koliformnih bakterija, voda pripada III klasi ekološkog statusa. Po vrednostima Crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis), voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Aerobnih heterotrofnih bakterija, voda je na granici I i II klase ekološkog statusa. Po koncentraciji rastvorenog kiseonika, voda pripada I klasi ekološkog statusa Po vrednostima Biohemijske potrošnje kiseonika, ...

Monitoring ugrožavanja vodozahvata i kupališta procednim deponijskim vodama

Prema saznanjima SED, ni jedna ustanova ili služba ne vrši monitoring procednih deponijskih voda na teritoriji opštine Sokobanja i njihov uticaj na vodotokove, a posebno one na kojima se nalaze kupališta, ili se koriste za vodosnabdevanje naselja. U cilju dobijanja adekvatnih podataka, zaštite zdravlja i povećanja informisanosti  građana i donosilaca odluka, Sokobanjsko ekološko društvo je započelo sa monitoringom kvaliteta površinskih voda na ukupno 4 ...

Pražnjenje komunalnih kontejnera 12.06.2022.

Članovi mreže građana „Zajedno za čistu Sokobanju“ dostavili su podatke u vezi sa pražnjenjem kontejnera na praćenim lokacijama sa teritorije opštine Sokobanja, u periodu od 09-12.6.2022. god.

Pražnjenje komunalnih kontejnera 18.5.2022.

Članovi mreže građana „Zajedno za čistu Sokobanju“ dostavili su prve podatke u vezi sa pražnjenjem kontejnera na praćenim lokacijama sa teritorije opštine Sokobanja, za period 15. -18.5.2022.god.

PM10 april

U toku perioda uzorkovanja, 7-14.04.2022. (7 dana), na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 23.0 do 43.1 μg/m3 . U odnosu na propisanu graničnu vrednost (50 ug/m3 – koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini), od ukupno 7 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične vrednosti.

Čađ april

U toku perioda uzorkovanja 1..do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 do 32,6 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid april

U toku perioda uzorkovanja 1. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 3.3 do 9.7 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične vrednosti (85 μg/m3)

Sumpor-dioksid april

U toku perioda uzorkovanja 1.4. do 30.4.2022. na mernom mestu 1087-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od <6.7 do 103.6 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3)

PM10 mart

U toku perioda uzorkovanja, 4-10.03.2022. (ta dana), na mernom mestu 332-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kretao se od 17.3 do 52.3 μg/m3 .

Čađ mart

U toku perioda uzorkovanja 1.3. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 do 46,4 μg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja nisu zabeležena prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja (50 μg/m3).

Azot-dioksid mart

U toku perioda uzorkovanja 1. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 4.1 do 13.9 μg/m3 i od ukupno 30 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične i tolerantne vrednosti (85 μg/m3)

Sumpor-dioksid mart

U toku perioda uzorkovanja 1.3. do 31.3.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od 8.3 do 236.6 μg/m3

PM10 februar

U toku perioda uzorkovanja 11.2. do 17.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija suspendovanih čestica PM10 u vazduhu kretala se u opsegu od 11.8 μg/m3 do 111.9 μg/m3.

Čađ februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi kretala se u opsegu od <6,6 μg/m3 do 15,2 μg/m3

Azot-dioksid februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 4.0 do 17.7 μg/m3 i od ukupno 28 dana uzorkovanja, nisu zabeležena prekoraćenja granične i tolerantne vrednosti (85 μg/m3).

Sumpor-dioksid februar

U toku perioda uzorkovanja 1.2. do 28.2.2022. na mernom mestu 50089-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija SO2 kretao se od <6.7 do 160.6 μg/m3 i od ukupno 28 dana uzorkovanja, u toku jednog dana (160.6 μg/m3 28.2.2022.) zabeleženo je prekoraćenje granične i tolerantne vrednosti (125 μg/m3).

Čađ januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Azot dioksid januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Sumpor dioksid januar

Dozvoljena vrednostMaksimalna zabeležena vrednost Broj dana sa višom od granične vrednostiBroj dana u mesecu sa nižom od granične vrednosti

Ova stranica je nastala u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Sokobanjsko ekološko društvo.

 

Uporedite oglase