fbpx
Rezultati pretrage

Donirajte

Doniranjem podržavaš rad Sokobanjskog ekološkog društva i pomažeš da postignemo više za prirodu i ljude. Radujemo se pomoći u vidu finansijskih sredstava, tehnike i opreme, knjiga i stručnih publikacija.

Finansijsku podršku možeš pružiti uplatom na naš dinarski, ili devizni račun.

Za uplate u dinarima:

NLB Komercijalna banka AD Beograd
Broj računa: 205–266629-63
Svrha uplate: Donacija za rad društva
Primalac: Sokobanjsko ekološko društvo, Ulica kneza Miloša 32, Sokobanja

Za devizne uplate (iz inostranstva):

NLB Komercijalna banka AD Beograd
Broj deviznog računa – IBAN: RS35205007080005438718 (SWIFT: KOBBRSBG)
Svrha uplate: Donacija za rad društva
Primalac: Sokobanjsko ekološko društvo, Ulica kneza Miloša 32, Sokobanja

PM10 septembar 2022

okt 28, 2022
Na mernom mestu 2861-22_SB_Dvorište opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija suspendovanih čestica PM10 kret ...
Continue reading

Čađ septembar 2022

okt 28, 2022
Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, koncentracija čađi je bila ispod kvantifikacionog lim ...
Continue reading

Azot-dioksid septembar 2022

okt 28, 2022
Na mernom mestu 2861-22_SB_Zgrada opštinske uprave Sokobanja, opseg koncentracija NO2 kretao se od 3 do 17.8 µg/m3 ...
Continue reading

Uporedite oglase